Gea Velthut-Sokka • 1. detsember 2003 kell 7:11

Tänaseks tuleb esitada töökeskkonnanõukogu aastaaruanne

Täna on Tööinspektsioonile esitatava töökeskkonnanõukogu aastaaruande esitamise tähtaeg.

1.detsembriks tuli töökeskkonnanõukogul kui tööandjate ja töötajate esindajate koostöökogul esitada kirjalikult Tööinspektsiooni kohalikule asutusele teavitis oma viimase 12 kuu tegevusest.

Seda sätestab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 18. paragrahvi ?Töökeskkonnanõukogu? 11. lõige. Vastav nõue kehtib alates 1. juulist 2003, mil võeti vastu Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused.

Seni nägi seadus ette Tööinspektsiooni kohaliku asutuse informeerimist oma tegevusest kirjalikult igal aastal, nüüd on siis kindlaks määratud täpne kuupäev, hiljemalt milleks teab teave laekuma.

Töökeskkonnanõukogu moodustatakse tööandja algatusel vähemalt 50 töötajaga ettevõttes ning selles on võrdselt tööandja ja töötajate esindajaid, keda peab olema vähemalt neli. Nende volitused kehtivad kaks aastat. Tööinspektsioonil on õigus nõuda töökeskkonnanõukogu moodustamist ka alla 50 töötajaga ettevõttes sõltuvalt ettevõtte ohuteguritest ning firmas aset leidnud tööõnnetuste ja kutsehaiguste arvust.

Hetkel kuum