4. detsember 2003 kell 22:00

Hiiumaa ja Hiiu Kalur on toimiv partnerlus

Hiiumaa maavanemana ei saa ma kuidagi nõustuda 12. novembril Äripäevas ilmunud Hiiu Kaluri vastu suunatud artiklite tonaalsusega. Igapäevane olukord kalandusäris ei ole tõepoolest kiita, kuid kalapüük ja töötlemine on hiidlastele peamisi elatusallikaid, mille osas nalja ei tehta. Seepärast võtavad hiidlased pooltõdedele rajatud artikleid üsna isiklikult ja inimesed pannakse ilma põhjuseta lisapinge alla. Kalapüük ja kala töötlemises on hõivanud saarel ligikaudu viiendiku töövõimelisest elanikkonnast.

Sellest tulenevalt on täiesti loomulik, et maakonna avaliku sektori institutsioonid ? eelkõige maavalitsus ja omavalitsused ? peavad oluliseks koostöö arendamist saare suurima tööandjaga. Üheks paremaid tulemusi andvaks on olnud erasektori kaasamine sotsiaalsete protsessidega seonduvate küsimuste lahendamisse. Selles osas on Hiiu Kaluri omanikud ning juhtkond olnud väga koostööaltid. Siinjuures mõned näited.

Hiiu Kalur on tipptasemel esindatud Hiiumaale olulise institutsiooni, Hiiumaa Tootjate Ühenduse tegevuses.

Juba mitmendat aastat pakub Dagotar jõukohast tööd Hiiumaa puuetega inimestele koostööprojekti ?Toetatud töökohad Hiiumaa puuetega inimestele? raames. Nimetatud projekti silmas pidades on sotsiaalministeerium esitanud ASi Dagotar EVEA-le ?Ettevõtluse sõbra? tiitli kandidaadiks. Toimub regulaarne infovahetus Hiiu Kaluri juhtide ning maavalitsuse töötajate vahel.

Ajakirjanikud, käige tihedamini Hiiumaal ja rääkige inimestega, siis saate ka tõese pildi tegelikkusest ega pea enam inimesi hirmutama. Sest kalanduses on alati olnud raskused, ja raskused ka jäävad. Iseasi, kas nendega toime tullakse või mitte. Hiiumaal on aga senimaani raskusi hästi trotsitud.

Autor: Hannes Maasel

Hetkel kuum