4. detsember 2003 kell 10:06

Mõõdukad tahavad anda riigiteenistujatele streigiõiguse

Mõõdukate saadikurühm tegi täna Riigikogule ettepaneku laiendada nende isikute ringi, kellel on õigus kaitsta oma õigusi streigi abil.

Mõõdukad soovivad muuta Kollektiivse töötüli lahendamise seadust sätetega, mis võtaks streigikeelu ametnikelt ja abiteenistujatelt, kes töötavad streigikeeluga asutustes, teatavad Mõõdukad pressiteates.

Erakond viitab muudatusettepanekuid põhjendades rahvusvahelistele konventsioonidele, mille järgi streigikeelu laiendamine isikutele, kelle töö ei ole otseselt seotud riigi juhtimise või riigi nimel võimu teostamisega, on keelatud. Mõõdukate hinnangul tuleb streigikeeld sätestada ametiülesannete, mitte aga organisatsioonide tasandil.

'Tänase korra järgi ei tohi Politseiameti töötajad streikida. Mõõdukad on seisukohal, et streikida ei tohi politseinik ning loomulikult ka politseiasutuse juhtkond. On aga lubamatu keelata Politseiameti koristajal või pressiesindajal nõuda streigi teel õiglast palka või paremaid töötingimusi,' kommenteeris seadusemuudatust Riigikogu liige Kadi Pärnits.

Andes riigiteenistujatele õiguse streikida usuvad Mõõdukad, et see aitab kaasa ka nende palkade tõusule. 'Viimane riigiteenistujate palkade alamäära ja astmepalkade lepe sõlmiti 2001. aastal, kui Mõõdukad olid valitsuses. Sellele on järgnenud mitu aastat seisakut. Järgmise aasta riigieelarve riigiteenistujatele palgatõusu ette ei näe,' lisas Pärnits.

Hetkel kuum