Liis Kängsepp • 10. detsember 2003 kell 11:13

PRIA maksab välja viimase osa põllumajandusloomade aretustoetusest

Täna maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) välja viimase osa ehk 320 000 krooni põllumajandusloomade aretustoetusest.

Toetust saavad kokku kaheksa aretusühistut ja seltsi kogusummas 14,6 miljonit krooni, teatas PRIA.

Juulis maksis PRIA välja 13 miljonit krooni aretustoetust tõuraamatu pidamise, aretusregistri pidamise, jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest.

Toetatakse ka eesti maatõugu veise, eesti hobuse ja eesti vuti, kui ohustatud tõu säilitamist. Selle eest saab toetust neli ühingut kogusummas 1,6 miljonit krooni. 80% ehk 1,28 miljonit krooni ohustatud tõu säilitamise toetusest maksti välja suvel ja ühingud esitasid novembris PRIA-le aruande selle kasutamise kohta. Ülejäänud 20% toetusest makstakse välja täna.

Põllumajandusloomade aretustoetust saab Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tunnustatud aretusühing, põllumajanduslooma jõudluskontrolli läbiviija ning ohustatud tõu säilitaja. Toetust ei anta aretusloomade ja aretusmaterjali ostmiseks.

Toetuse määraks on tõuraamatu ja aretusregistri pidamise, jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest kuni 70% antud tegevuste kuludest. Ohustatud tõu säilitamist toetatakse 100% ulatuses antud kuludest.

Hetkel kuum