Liis Kängsepp • 10. detsember 2003 kell 14:09

Res Publica linnavolikogu fraktsioon esitas politseile avalduse

Res Publica Tallinna linnavolikogu fraktsioon esitas Tallinna Politseiprefektuuri majanduskuritegude talitusele avalduse süüteomenetluse algatamiseks.

'Enam ei olegi üllatav lugeda meie lugupeetud linnavalitsust truualamlike ja õigesse erakonda kuuluvate ametnike seaduserikkumiste puhul silmi kinni pigistamast' ütles Res Publica fraktsiooni esimees Kaupo Reede kommentaariks uudisele, et linnavalitsus ei kavatse Sotsiaal- ja Tervishoiuameti riigihankeid Paljassaare kodutute varjupaiga ehitamiseks ka uurida, kuna seaduserikkumist ei ole tuvastatud.

Avalduse tekst:

?Vastavalt Riigihangete seaduse § 12 lg 1 tuleb mitmeks osaks jaotatud riigihanke maksumus summeerida. Paljassaare tee 35 kodutute varjupaiga rajamisel on ilmselgelt nimetatud seadust rikutud.

Riikliku riigihangete registri andmete põhjal oli objekti maksumus üle 2 milj. krooni, mille puhul oleks pidanud kohaldama avalikku väljakuulutamisega riigihanget.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima on siin täiesti ilmselt korruptiivsetel eesmärkidel tegutsenud vastuolus seadusega. 08.12.2003 ajalehes 'Äripäev' esitatud ametniku väide vajadusest riigihange jaotada tulenevalt teise korruse ehituse jaoks hiljem linna reservfondist eraldatud rahale ei tugine mingitele faktidele. Projekteerimistöödeks Paljasaare tee 35 kodutute öömajale on toimunud vaid üks riigihange.

Analoogselt on Vahur Keldrima tegutsenud ka riigihangete korraldamisel Iru hooldekodu remonttöödel, kus võitjaks osutus Deena Ehitus. Tulenevalt eeltoodust esitab Tallinna Linnavolikogu Res Publica fraktsioon kontrollimaterjalid süüteomenetluse alustamise otsustamiseks.?

Hetkel kuum