Peeter Raidla • 12. detsember 2003 kell 6:25

Maksumaksjate Liit taotleb maksuametnike vastutusele võtmist

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) saatis eile rahandusministeeriumile taotluse teenistusliku järelevalve algatamiseks.

Järelevalvet taotletakse kõigi nende maksuametnike suhtes, kes on seotud Adonis Baltic Timber Group ASi (ABTG) käibemaksujuhtumi menetlemisega. Samuti taotleb EML oma pöördumises uuesti ABTG põhiõiguste, sh omandiõiguse, ettevõtlusvabaduse ja õiguse heale haldusele riive kiiret lõpetamist ning seda ennekõike ministeeriumi korralduse, milles kohustataks maksuametit koheselt ABTGle tagastama kaalutlematult kinnipeetud käibemaksusumma, väljastamisega.

(Rahandusministeeriumi senised vastused EMLile ABTG juhtumis on olnud bürokraatlikud, vastutusest ja konkreetsest seisukohavõtust kõrvalehoidvad.)

Teatavasti jättis Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet pea kolme aasta eest täitmata Adonis Baltic Timber Group AS (ABTG) kolme järjestikulise kuu deklareeritud enammakstud käibemaksu tagastamistaotluse kogusummas 10,2 miljonit krooni. Seda tehes kaalus Maksuamet väidetavalt peatamata jätmise võimalikke tagajärgi; peatamise tagajärgede osas möönab maksuamet vaid peatamisotsuste vaieldamatut mõju ABTG õigustele. Riigikohus on kohtuvaidluste käigus toonud esile asjaolu, et Maksuameti poolt oli peatamisotsustes sisuliselt tõendamata jäetud maksuseaduse rikkumise fakt ning faktilise koosseisu element oli asendatud ebamäärase kahtlusega.

Kolme aasta vältel on ABTG maksurevisjonis osalenud juba 10 TJIM revidenti, hulgaliselt juriste ja muid ametnikke; juhtum on maksuameti tippjuhtide tähelepanu all. Ometigi pole maksuamet enda peatamisotsustele siiani piisavat motivatsiooni leidnud; samas pole ka peetud õigustatuks ja otstarbekakas rahuldada ABTG korduvaid taotlusi enammakstud käibemaksu tagastamiseks.

EML on seisukohal, et arvestades maksuameti suhtumist kujunenud olukorda ja ABTG kohtuasjade menetlemise ajalist perspektiivi, tuleb sõltumatult kohtuasjade olemasolu faktist, mida nii rahandusministeerium kui maksuamet keeldumise ettekäändena kasutavad, enammakstud käibemaks ABTGle tagastada ning asjaga seotud maksuametnike tegevusetus ja/või ebaseaduslik, koormav ja ebaefektiivne tegevus põhjalikult uurimise alla võtta.

Ühtlasi kordas EML kirjas rahandusministrile ja kantslerile ettepanekut kutsuda uue, ühendmaksuhalduri juhtimiseks ellu nõukogu, mis tegeleks süstemaatiliselt ja järjepidevalt maksuhalduri tegevuse järelevalve ja suunamisega, ning kaasata selle koosseisu maksumaksjate huve esindav EML.

Hetkel kuum