Peeter Raidla • 12. detsember 2003 kell 13:25

Politseipeadirektorit Robert Antropovit karistati rahatrahviga

Kaitsepolitsei karistas politseijuhti ja tema autojuhti politsei poolt proovisõiduks võetud maasturil vilkurite kasutamise eest väärteo korras rahatrahviga.

Vilkuri kasutamise õiguspärasuse kontrollimiseks alustatud kriminaalasjas lõpetas uurija menetluse seoses kuriteokoosseisu puudumisega, ütles kapo komissar Henno Kuurmann.

Uurimine tuvastas, et politseipeadirektori Robert Antropovi Saaremaale tehtud töövisiidil politseisõidukina kasutusel olnud maasturil Hummer vilkurite kasutamisega rikuti Vabariigi Valitsuse 20.02.2001 määrusega nr 69 kinnitatud 'Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korda', kuna nimetatud sõidukit polnud politseipeadirektori käskkirjaga alarmsõidukiks tunnistatud. Kuna sõidukit polnud nõuetekohaselt alarmsõidukiks tunnistatud, ei olnud sellel vilkurite kasutamine formaalselt õigustatud ning vilkurite kasutamine sellel on käsitletav liiklusnõuete rikkumisena, so väärteona Liiklusseaduse § 7435 järgi.

Kuriteokoosseisu peadirektori Robert Antropovi ega tema autojuhi tegevuses proovisõiduks politsei kasutusse võetud maasturil vilkurite kasutamises ei tuvastatud. Kuriteona ei ole kõnealune tegu kvalifitseeritav, kuna nii politseipeadirektoril kui ka tema autojuhil on alarmsõiduki juhtimise ja erisignaalseadmete kasutamise õigus ning vilkurite kasutamine registreeriti nõuetekohaselt Keskkriminaalpolitsei juhtimiskeskuses. Samuti on proovisõiduks võetud maastur sisuliselt käsitletav politsei käsutuses oleva sõidukina ehk politseisõidukina, kuna sellega täideti kiireloomulisi ametiülesandeid. Seega ei ole vilkuri paigaldamises niisugusele sõidukile eelpoolmainitud asjaoludel kuriteokoosseisu Karistusseadustiku § 426 (alarmsõiduki tähistuse ebaseaduslik kasutamine) mõttes.

Lisaks on politseipeadirektoril ainsana õigus kinnitada alarmsõidukiks, muuhulgas ka tsiviilvärvides politseisõidukeid.

Lisaks tuvastati uurimisega, et Politseiameti poolt autofirmalt proovisõiduks võetud maasturil kasutati sellele sõidukile mittekuuluvaid numbrimärke. Selline tegevus on käsitletav liiklusnõuete rikkumisena, s.o väärteona Liiklusseaduse § 745 järgi. Uurimine tuvastas, et maasturile kuuluvad numbrimärgid PROOV0904 asendas numbrimärkidega 237 APR autojuhi kohuseid täitev juhtivinspektor sellest Robert Antropovit teavitamata.

Vilkuri kasutamisega toime pandud liiklusnõuete rikkumise eest määrati politseipeadirektor Robert Antropovile väärteomenetluse käigus karistusena rahatrahv 35 trahviühiku ulatuses, s.o 2100 krooni.

Autoroolis olnud juhtivinspektorit karistati liiklusnõuete rikkumise ja mootorsõidukile mittekuuluva riikliku registreerimismärgi kasutamise eest väärteomenetluse käigus karistusena rahatrahviga 45 trahviühiku ulatuses, so 2700 krooni.

Vilkuri kasutamise õiguspärasuse kontrollimiseks alustatud kriminaalasjas lõpetas uurija menetluse.

Hetkel kuum