Enn Tosso • 18. detsember 2003 kell 22:00

Pommikõne ajal hakka kohe pabereid täitma

Skorpioni Julgestusteenistuse ASi koolitusinstruktor Jaak Kivimägi on pommiähvarduse puhuks välja töötanud detailse tegutsemisjuhendi, seal hulgas ka blanketi, mis tuleb täita pommiähvardaja kõne ajal. Blanketile tuleb muu hulgas märkida nii seda, kus, millal ja miks pomm plahvatab, kui ka seda, milline oli ähvardaja hääletoon ning millised taustahelid ähvardaja jutule kõlasid. Kivimäe sõnul oleks vajalik, et seda blanketti hoitaks telefoni kõrval, et see vajadusel käepärast oleks.

Skorpioni Julgestusteenistuse koostatud instruktsioon, mis on kooskõlastatud päästeametiga, annab detailsed juhised pommiohu korral tegutsemiseks. ?Teavitades ohust kaastöötajaid või objektil viibivaid teisi isikuid, väldi paanika teket. Kui see on võimalik, siis juba enne turvateenistuse või politsei saabumist alustage evakuatsiooni,? on kirjas instruktsioonis. Samas keelab instruktsioon kasutada nii mobiiltelefoni kui ka raadiosidet. ?Nõudke klientidelt, et viimased ei kasutaks mobiiltelefone objektil või selle vahetus läheduses,? on kirjas instruktsioonis. Kivimägi möönab, et ehkki mobiiltelefonide kasutamine on pommi korral ohtlik, on praktikas selle nõude täitmine raske.

Samas on soovitatud võimaluse korral kaaluda akende ja uste avatuks jätmist enne hoonest lahkumist. ?Sellise tegutsemisega on plahvatuse tagajärjel tekkiva lööklaine purustuse jõud väiksem.? Kivimäe sõnul on juhendi läbilugemisest kindlasti üksinda vähe, hädaolukorras õigesti tegutsemiseks on vaja treeningut. Skorpioni pakutava ?pommitreeningu? hind on 3000?10 000 krooni.

Suuri kaubanduskeskusi turvab Falck Eesti, mille mehitatud valve divisjoni teenistusjuhi Marko Saare sõnul liiga keeruline juhis reaalses elus ei toimi. Samuti ei pea ta võimalikuks kaupluse lahtioleku ajal treeningut korraldada. ?Suurem kaubamaja näiteks kaotab tunnis ca 100 000 krooni käivet,? räägib ta. Tema sõnul on kõikidel kaubamajadel vastavad juhised koostatud. ?Treenida on aidanud ähvardajad, ehk siis sundkäik ja seega ka parim treening,? sõnab Saar.

Suur osa pommiähvardusi on halvad naljad, ent neile reageeritakse siiski täie tõsidusega. ?Vastupidiselt muudele arenenud riikidele käsib meil politsei ja päästeamet praktiliselt 100protsendiliselt iga ähvarduse korral inimesed evakueerida, mujal kaalutakse enne põhjalikult ähvarduse reaalsust,? sõnab Saar.

Politseiameti pressiesindaja Robert Kõrvits räägib, et iga ettevõte, olgu selleks kauplus, kaubanduskeskus või ärihoone, peab ise tegema oma riskianalüüsi ning välja töötama kriisireguleerimise plaani. Kuna iga asutus ja hoone on erinevad, siis ei saa tema sõnul selleks üheseid juhiseid anda.

Hetkel kuum