5. jaanuar 2004 kell 9:43

Põllumeestest FIEdele toetus 1000 eurot aastas

Elatustalude kohanemise toetuse nime all on võimalik põllumehest FIEl saada tootmisega tegelemiseks igal aastal 1000 eurot (15 646 krooni) 5 aasta jooksul.

Põllumajandustootmise investeeringutoetuse raames saab põllumees piimatootmise, loomalautade, loomade ostu ja infrastruktuuri investeeringute osas aastas toetust kuni 4,7 miljonit krooni aastas. Taimekaitse, sõnnikulaotuse ja seemnekasvatuse investeeringute korral saab toetust kuni 1,56 miljonit krooni aastas, taimekasvatuse investeeringute korral 2,3 ja põllumajandustootmise mitmekesistamise korral ligi 0,8 miljonit krooni aastas.

Toetust saab ka põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise abiks, selle toetuse suurus taotleja kohta on kinnitamisel, kuid teada on, et kaetakse kuni 40 % investeeringust.

Kes tegeleb maal alternatiivse majandustegevusega nagu maaturism, käsitööndus, teeninduslik ettevõtlus jne, saab Põllumajanduse registrite- ja informatsiooniametilt (PRIA) toetust kuni 50 % investeeringu maksumusest.

Külade taastajad ja arendajad saavad toetust kuni 0,9 miljonit krooni ühe aasta jooksul.

Kala töötlemise investeeringutoetust makstakse kuni 3,1 miljonit krooni ühe taotleja kohta aastas, vesiviljelusse investeerijad saavad toetust kuni 2 miljonit krooni aastas, kalasadamate moderniseerimise toetus on kuni 5 miljonit krooni ühe taotleja kohta.

Kalandusorganisatsioonid ja avalik sektor saavad ühe taotleja kohta kuni miljon krooni aastas reklaamikampaaniate läbiviimiseks, messidel osalemiseks, uuringute läbiviimiseks. Selle toetusliigi juures maksab PRIA investeeringu kinni 100-protsendiliselt.

Hetkel kuum