Inimõiguste rikkumine kohustas ettevõtte kaebust Eesti politsei peale uuesti läbi vaatama

06. jaanuar 2004, 16:42

Riigikohus otsustas, et Euroopa inimõiguste kohtu poolt tuvastatud inimõiguste rikkumine kohustab Eesti ettevõtte kaebust politsei peale uuesti läbi vaatama.

Riigikohtu üldkogu rahuldas osaliselt AS Giga teistmisavalduse ning saatis Tartu Politseiprefektuuri toimingute peale esitatud kaebuse uueks läbivaatamiseks Tartu Halduskohtule, teatas riigikohus.

Üldkogu tühistas Tartu ringkonnakohtu otsuse 22. novembrist ja Tartu halduskohtu otsuse 13. septembrist 1996, millega jäeti rahuldamata Giga kaebus politsei tegevuse seaduslikkuse osas.

Euroopa inimõiguste kohus leidis, et Giga äritegevust kajastavate dokumentide äravõtmise seaduspärasuse tuvastamata jätmine Eesti halduskohtutes oli vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga.

Riigikohtu üldkogu leidis oma tänases otsuses, et Tartu Politseiprefektuuri ning Eesti halduskohtute tegevus oli vastuolus nii Euroopa inimõiguste konventsiooni kui ka põhiseadusega. AS Gigal puudus võimalus oma õiguste kaitseks halduskohtumenetluses. AS Giga kaebus politseiprefektuuri tegevuse peale jäi Eesti halduskohtutes läbi vaatamata ning AS Giga pole saanud kasutada Euroopa inimõiguste konventsiooni ning Põhiseadusega sätestatud kaebeõigust.

Kuigi halduskohtumenetluse seadustik ei sätesta asja uut läbivaatamist siseriiklikus kohtus pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust, oli üldkogu arvates AS Giga avaldus lubatav.

Üldkogu leidis, et kassatsioonimenetluse võimalused oli AS Giga ammendanud. Ka puudusid teistmisalused ning kohtuvigade parandamise avalduse esitamise alused. Seega puudus kehtivas halduskohtumenetlusõiguses alus AS Giga avalduse läbivaatamiseks.

Olukord, kus halduskohtule esitatud kaebust, milles väidetakse põhiõiguste rikkumist, pole sisuliselt läbi vaadatud, on üldkogu arvates põhiseaduse §15 jätkuv ja iseenesest oluline rikkumine. Üldkogu oli seisukohal, et kui seadusandja pole kehtestanud tõhusat ja lünkadeta põhiõiguste kaitse mehhanismi, peab kohtuvõim tulenevalt põhiseaduse §14 tulenevalt tagama põhiõiguste kaitse.

Nendel põhjustel taasavas üldkogu halduskohtumenetluse AS Giga kaebuse selles osas, milles vaidlustati Tartu Politseiprefektuuri toiminguid. Tartu Linnavalitsuse tegevuse peale esitatud kaebuses menetluse taasavamiseks Euroopa Inimõiguste Kohtu lahend põhjust ei anna.

Otsuse teksti <#loe siit=http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/3-2-1-04.html> ja eriarvamuse teksti <#siit=http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/3-2-1-04-eriarvamus.html>.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing