Töötukassa maksis pankrotihüvitisteks 23 miljonit

Liis Kängsepp 14. jaanuar 2004, 12:28

Eesti Töötukassa maksis eelmisel aastal tööandja maksejõuetuse hüvitist 2058 inimesele kogusummas 23 miljonit krooni, millele lisandus sotsiaalmaks.

Töötukassa sai mullu pankrotihalduritelt 190 maksejõuetuse hüvitise taotlust, neist positiivne otsus tehti 182 kohta ja negatiivne kolme kohta. Keskmine maksejõuetuse hüvitis inimese kohta oli mullu 11 136 krooni. Seadusest tulenev suurim piirmäär oli 20 745 krooni inimese kohta. Maksejõuetuse hüvitise saajate keskmine palk oli 5266 krooni.

Kogusummalt oli suurim Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Varahalduse OÜ taotlus ? 999 718 krooni. Suurim hüvitis inimeste arvu poolest läks AS Vipa 83 töötajale.

Tööandja maksejõuetuse korral hüvitatakse töötajale enne tööandja maksejõuetuks tunnistamist saamata jäänud palk ja puhkusetasu ning enne või pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitis.

Hüvitise taotluse tööandja maksejõuetuse korral esitab Töötukassale pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur. Töötukassa vaatab halduri avalduse läbi, kontrollib taotletava summa põhjendatust ja teeb otsuse hüvitise määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt kümnendal päeval avalduse vastuvõtmise päevast arvates. Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada 14 päeva võrra.

Hüvitise määramisel maksab Töötukassa hüvitise töötaja pangakontole või posti teel hiljemalt viiendal päeval hüvitise määramise päevast arvates.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing