Sirje Niitra • 15. jaanuar 2004 kell 12:55

Tehnovõrkude rajamine riigimaale muutub lihtsamaks

Valitsus otsustas tänasel istungil määrata maakatastrisse kandmata riigimaa valitsejaks maavanemad.

Sellega lõpeb eelmise aasta alguses tekkinud õiguslik tühimik, mis takistas kinnistamata riigimaale tehnovõrkude või -rajatiste püstitamist. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab tehnorajatise või -võrgu ehitamiseks võõrale maale olema ehitajal maa omaniku nõusolek. Juhul, kui sellist kokkulepet pole saadud, siis on teisele isikule kuuluvale maale rajatud ehitis kinnisasja oluline osa ning kuulub maa omanikule.

Nimetatud kokkulepe on vajalik ka riigi omanduses olevale maale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks. Probleem seisnes selles, et tänaseni puudus kinnistusraamatusse kandmata riigimaal konkreetne valitseja, kellega infrastruktuuri rajav ettevõte oleks saanud maakasutuse kokkuleppe sõlmida. Seetõttu on infrastruktuuriobjekte rajanud ettevõtted olnud tehnovõrkude ehitamisel riigimaale väga ettevaatlikud, kuna juriidiliselt kuulusid need rajatised maa omanikule ehk riigile.

Hetkel kuum