16. jaanuar 2004 kell 14:01

Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööministrid: Töötuks olemine tuleb teha raskemaks

Täna Iirimaal toimunud Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööministrite mitteametlikul kohtumisel arutati tööhõive- ja sotsiaalkaitsepoliitikate sidumisega seonduvat.

Oma ettekandes rõhutas sotsiaalminister Marko Pomerants tööandjate kaasamise vajadust sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

Arutlusel olnud teemad olid töötuse ennetamine ja inimeste aktiveerimine, tööelu- ja pereelu ühitamine ning tööelu pikendamine.

Kohtumisel keskenduti töökohtade atraktiivsemaks muutmisele, mis on üks tööhõive suurendamise meetmeid. Sellega taotletakse, et inimestel oleks motivatsioon pigem töötada kui töötu olla. Mitme riigi ministrid tõdesid, et töötuks olemine tuleb teha raskemaks.

Pomerants rääkis veel tervisekulutuste maksuvabastuse plaanist, millega hetkel tegeleb ka Saksamaa.

Tunnustust leidis ka Eesti plaan uute aktiivsete tööturumeetmete juurutamise osas, eeskätt töötutele individuaalsete kavade koostamine.

Hetkel kuum