Gea Velthut-Sokka • 20. jaanuar 2004 kell 11:51

Maksuameti vastukaja Indrek Mandre artiklile tänases Äripäevas

Maksu- ja tolliamet tagab maksukohustuslaste põhiõigusi, kinnitas amet saadetud pressiteates.

Järgneb Maksuameti teate tekst:

AS ABTG juht Indrek Mandre tunneb 20. jaanuari Äripäevas huvi, kas ta on õigesti aru saanud, et Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet määras mullu ligi kolmandiku maksudest valesti, ning teeb sellest järelduse nagu rikuks maksuametnikud tahtlikult ja süsteemselt maksumaksjate põhiõigusi, sealhulgas omandiõigust, ettevõtlusvabadust ja õigus heale haldusele.

Paraku näitab suur maksuotsuste tühistamise arv siiski vastupidist suhtumist - maksuamet asus 2003. aasta teisel poolel eelkõige ise tühistama varasematel perioodidel tehtud maksuotsuseid, mille puhul maksuameti juriidiline teenistus ei pidanud maksukohustusega seonduvate asjaolude väljaselgitamist piisavalt motiveerituks, mis aga ei tähenda, et poleks tuvastatud rikkumise olemasolu ja oleks välistatud võimalus täiendava kontrolli tulemusel maksuõigusrikkumise fikseerimiseni maksuotsuses.

Lisaks menetles Maksuamet tervikuna möödunud aastal 373 maksukohustuslaste esitatud vaiet, millest 170 korral on vaidlustatud haldusakt tühistatud, 38 korral on vaie rahuldatud 38 osaliselt ja 165 korral jäetud vaie rahuldamata. Paljud maksuvaidlused jõudsid siiski kohtusse, kus need ligi 72 protsendi ulatuses jõusse jäid.

Maksuotsuste tühistamisel on jälgitud, et piirangud maksukohustuslaste omandile ja ettevõtlusvabadusele on maha võetud ning õigused ennistatud. Mis puutub maksuõigusnormide mittejärgijatesse, siis piirangute panemine nende ebaseaduslikule tegevusele on maksuhalduri üks täidetavatest põhiülesannetest.

Maksu- ja tolliamet on jõuliselt korrastamas on infosüsteeme ja välja töötamas uutel alustel järelevalvestrateegiat. Maksukontrolli märksõnad on riskianalüüsile tuginev teeninduslik kontroll, elektrooniline järelevalve, maksumenetluste tähtaegade õige määratlemine ja neist kinnipidamine ning struktuurimuudatuste teel ühtsetest põhimõtetest lähenemine kõigile kontrollitavatele. Oluliselt on plaanis tõsta juriidilise teenistuse ametnike arvu, et tugevneks kogu maksumenetluste protsessi õiguspärasuse järgimine.

Hetkel kuum