Andres Kärssin • 29. jaanuar 2004 kell 7:04

Maksuamet: andmekaitse inspektsioon nõustus maksusaladusele ligipääsu piiramisega

Maksu- ja tolliameti teatel nõustus andmekaitse inspektsioon maksusaldusele ligipääsu piiramisega.

Andmekaitse inspektsioon teatas eile õhtul vastuseks maksu- ja tolliameti taotlusele, et nõustub ameti dokumendiregistris maksumenetlusega seotud dokumentide puhul maksukohustuslaste isikuid tuvastada võimaldavate väljade kinnikatmisega.

'Vastuseks taotlusele teatame, et Andmekaitse Inspektsioon nõustub 13.08.2003 ettekirjutuse täitmise peatamisega osas, mis võimaldab identifitseerida isikuid, kuni meie poolt lõpliku seisukoha vastuvõtmiseni,' teatas andmekaitse inspektsioon maksu- ja tolliametile saadetud kirjas.

Andmekaitse inspektsioon tegi möödunud aasta 13. augustil maksuametile ettekirjutuse, millega kohustati ametit kõrvaldama juurdepääsupiirang dokumendiregistrilt ning avalikustada see täies mahus asutuse veebilehel. Maksuamet täitis ettekirjutuse, mille tulemusel tekkis kõigil ligipääs registri ja selle allregistrite metaandmetele ? nähtav on ameti ja maksukohustuslaste vahelise kirjavahetuse liik ja adressaadi nimi ning registrikood kõigi allregistrite raames.

Lähtudes andmekaitse inspektsiooni vastusest, kaotab maksuhaldur lähiajal

veebilehes kuvatavast dokumendiregistrist maksumenetlusega seotud dokumentidega puhul järgmised väljad: maksukohustuslase (saaja/saatja) nimi ning juriidilise isiku registrikood.

Maksu- ja tolliamet tagab ettekirjutuse tühistamise korral dokumendiregistris informatsiooni kajastamise selliselt, et avalikkusel oleks võimalik saada piisavat ülevaadet maksuhalduri tegevuse kohta ja isikutel oleks tagatud dokumentide liikumise kohta ülevaade arvestades maksusaladuse kaitse vajadusi.

Maksu- ja tolliameti taotlus inspektsioonile tulenes vajadusest suurendada

maksusaladuse kaitset. Maksukontrolli läbiviimise, maksuotsuse tegemise faktide ja muu sarnase ameti dokumendiregistris kõigile näha oleva informatsiooni maksumaksja nime ja registrikoodi läbi isikustatud avalikustamine kahjustab Maksu- ja tolliameti hinnangul oluliselt maksumaksjate huve ning läbi selle võivad menetlusosaliste õigused saada põhjendamatult riivatud.

'Maksusaladuse kaitse eesmärk on tagada efektiivselt seda, et isiku maksualane info ei jõua kolmandate isikuteni. Maksu- ja Tolliamet on seda põhimõtet kohustatud järgima ka dokumendiregistri pidamisel,' leiab amet.

Maksu- ja tolliamet on oma seisukohtadele kinnituse saamiseks küsinud riigikogu rahanduskomisjoni, rahandusministeeriumi ja tunnustatud õigusteadlase Lasse Lehise arvamust ning saanud kõikjalt toetavad arvamused.

Isikuandmete kaitse seadus tunnistab eraelulisteks isikuandmeteks muuhulgas ka isiku kohta maksustamisega kogutud teabe ning avaliku teabe seadusest tulenevalt on maksuhaldur kohustatud tagama avalikule teabele juurdepääsu

võimaldamisel isiku eraelu puutumatuse.

Hetkel kuum