Riigikontroll: Töötu abiraha maksmist saaks teha pettustekindlamaks

Liis Kängsepp 30. jaanuar 2004, 09:13

Riigikontrolli hinnangul peaksid tööhõiveametid töötu abiraha makstes põhjalikumalt taotlejate andmeid kontrollima, et muuta süsteem pettusekindlamaks.

Sellisele järeldustele jõuti, auditeerides töötu abiraha maksmist Tallinna Tööhõiveametis ja Ida-Virumaa Tööhõiveameti Narva osakonnas.

'Kuigi töötu abiraha suurus ühe inimese kohta on suhteliselt väike, annab töötu staatus aluse paljudeks hüvedeks, näiteks haigekassa teenused, toimetulekutoetus,? märkis auditijuht Liisi Uder. ?Seetõttu on oluline süsteem, mis välistaks pettuse. Sotsiaalministri määrus sätestab küll nende dokumentide loetelu, mida ametnik peab enne töötu abiraha määramist nõudma ning mille koopiad kinnitama, kuid reeglina ei olnud ametkondlike segaduste tõttu dokumentidest koopiaid tehtud. Sestap ei saa tagantjärele veenduda, et abiraha maksti vaid neile, kel selleks õigus.'

Osa abiraha maksid tööhõiveametnikud õigustamatult seetõttu, et Tööturuamet ei olnud eri registrite kasutamiseks lepinguid sõlminud. Näiteks võtsid toetust vastu inimesed, kellele samal ajal laekus ka abirahast suurem sissetulek. Neid andmeid saanuks lepingute olemasolu korral hõlpsasti kontrollida maksukohustuslaste registrist.

Töötu sotsiaalse kaitse seaduse sätete ebatäpsust ära kasutades on osa töötuid abiraha saamise perioodi pikendanud. See on võimalik nii, et enne makseperioodi lõppemist jätab inimene tööhõiveametisse ilmumata ja maksmine katkestatakse. Seejärel võtab ta end uuesti töötuna arvele ja abiraha saamise aja arvestus algab otsast peale. Nii saab teha seni, kuni on veel täidetud seaduse nõue hõive kohta, mida peab olema 180 päeva töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul.

Sel aastal on töötu abiraha maksmiseks ette nähtud 75 miljonit krooni krooni.

Lähemalt annab leidudest ülevaate kontrolliaruanne Riigikontrolli kodulehel www.riigikontroll.ee. Aruandele on lisatud ka sotsiaalministri ja Tööturuameti vastus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing