30. jaanuar 2004 kell 8:17

Konkurentsiamet ja Elion lõpetasid minutihinna kohtuvaidluse

Tallinna Halduskohus kinnitas 19. jaanuaril Konkurentsiameti ja Elioni kokkuleppe kohtuvaidluse lõpetamiseks võrgusisese kõneteenuse minutihinna üle.

Eile möödus kohtumääruses sätestatud 10-päevane edasikaebetähtaeg, 15. jaanuaril esitasid Konkurentsiamet ja Elion Ettevõtted AS Tallinna Halduskohtule taotluse kinnitada kohtulik kokkulepe kohtuvaidluse lõpetamiseks, mis on eelnevalt kolm kohtuastet läbinud ja selleks kulunud mitme aasta jooksul on kohtuvaidlus kaotanud oma aktuaalsuse.

Elion Ettevõtted AS möönab kokkuleppes, et alates 1. aprillist 2001 kehtima hakanud võrgusiseste kõnede ühtne minutihind olnuks kehtestamise hetkel ilma kõnepakettide ja mahuallahindluste rakendamiseta liiga kõrge.

Konkurentsiamet kinnitab kokkuleppes, et AS Elion Ettevõtted on asunud täitma ja täidab käesoleval ajal Konkurentsiameti ettekirjutuse nõudeid, rakendades kõnepakette ja mahuallahindlusi, mille tulemusena kõneteenuse tegelik keskmine minutihind on kujunenud madalamaks Elioni 1. aprillil 2001 rakendatud tariifide järgsest hinnatasemest. Konkurentsiamet leiab kokkuleppes, et otsus ja ettekirjutus olid nende tegemise ajal põhjendatud ning ei soovi neid tühistada.

Samas möönab Konkurentsiamet, et kokkuleppe sõlmimise hetkeks oli telefoniteenuste turg pöördumatult muutunud võrreldes tariifide kehtestamise eelse perioodiga, mistõttu Konkurentsiamet ei taotle enam Elioni võrgusisese kõneteenuse hindade muutmist, arvestades ka seda, et seadustes on vastutuse alused kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamise eest oluliselt teisenenud, mistõttu puudub võimalus vastutuse kohaldamiseks.

Eelnimetatud põhjustel, sealhulgas arvestades Elioni poolt rakendatud meetmeid ja asjaolu, et kohtuvaidlus on kaotanud oma aktuaalsuse, on Konkurentsiamet ja Elion otstarbekuse kaalutlusel kaotanud huvi kohtuvaidluse jätkamiseks. Kokkuleppe kohaselt hüvitab Elion osaliselt Konkurentsiameti tasutud kohtukulud 440 000 krooni ulatuses (28 121 eurot).

Vaidlus kõnehindade üle algas 2001. aastal, kui Konkurentsiamet tegi Elionile ettekirjutuse mitte rakendada oma võrgus ühtsele võrgusisesele kõneteenusele minutihinda 34 senti (2,2 eurosenti) normaalajal, 28 senti (1,8 eurosenti) soodusajal ja 14 senti (0,9 eurosenti) öösel. Konkurentsiamet kohustas Elioni rakendama kehtestatud tariifidest madalamat hinda. Elion oli seisukohal, et võrgusisese kõne baashind vahemikus 14 - 34 senti oli kulupõhine. Seetõttu ei nõustunud Elion Konkurentsiameti ettekirjutusega ja vaidlustas ettekirjutuse Tallinna Halduskohtus. Tallinna Halduskohus rahuldas Elioni kaebuse ning tühistas Konkurentsiameti ettekirjutuse. Ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse jõusse. Riigikohtu 18. detsembri 2002 otsusega rahuldati Konkurentsiameti kassatsioonkaebus, tühistati kohtute otsused ja saadeti asi uueks läbivaatamiseks Tallinna Halduskohtule.

Hetkel kuum