Ülo Toomsalu • 3. veebruar 2004 kell 6:04

PM: Valitsus täitis mullu veidi üle poole aastaplaanist

Valitsus pidi möödunud aastal välja töötama 456 eelnõu - sellest plaanist täitis valitsus vaid veidi üle poole ehk 54,6 protsenti.

Eriti ebarealistlikuks osutus valitsuse tööplaan kultuuri-, keskkonna-, sotsiaal- ja põllumajandusministeeriumile, kes on täinud oma seaduseelnõude plaanist vaid 20-37,5 protsenti, kirjutab Postimees.

Keskmisest rohkemaga tuli toime rahandusministeerium, kes tegi ära 60 protsenti kavas olnud eelnõudest.

Üks peamine seaduste looja, justiitsministeerium, sai mullu valmis alla poole lubatust, esitades kahekümne viiest plaanitud eelnõust valitsusele vaid kaksteist.

Selgitusi, miks justiitsministeerium jättis möödunud aasta tööplaanist ühe või teise asja tegemata, võib leida valitsuse tööplaanide täitmise aruandest valitsuse koduleheküljelt.

Näiteks perekonnaseaduse eelnõu lükkus käesolevasse aastasse, sest «koalitsioonileppest tulenevate prioriteetide tõttu puuduvad justiitsministeeriumil ressursid eelnõuga tegelemiseks».

Sama formulariga põhjendatakse ka pärimisseaduse edasilükkamist.

Kolm riigi halduskorraldust puudutavat eelnõu, nende hulgas avaliku teenistuse seaduse oma, seisavad ministeeriumis aga põhjusel, et nende suhtes on poliitilised seisukohad välja kujundamata.

Valitsuse andmetel algatas Juhan Partsi kabinet möödunud aastal Riigikogus 112 seaduseelnõu. 1999. aastal, kui kolmikliidu valitsus alustas, esitati neid Riigikogule 113.

Valitsuse pressiesindaja Hanna Hinrikuse sõnul on valitsuse tööplaan üle paisutatud ja viimaste aastate jooksul on välja kujunenud praktika, kus niisugust ebareaalset tööplaani ei ole kunagi täidetud.

Hetkel kuum