Peeter Raidla • 3. veebruar 2004 kell 10:31

Valmis Tallinna pikaajaline arengustrateegia

Tallinna linnavalitsuse homsel istungil on esimesel lugemisel Tallinna arengustrateegia kuni 2025. aastani, teatas Raepress.

Strateegia määratleb põhilised taotlused ja arengusuunad ning seatud eesmärkide saavutamise võimalused. Pikaajaline arengustrateegia on vajalik linnavalitsuse ja volikogu liikmetele, kes töötavad välja erinevaid arengukavasid, planeeringuid ja programme ning langetavad linnaelu tulevikku määratlevaid otsuseid.

'Samuti on arengustrateegia vajalik ettevõtjatele ja investeerijatele, aga ka kõigile teistele linnakodanikele, et anda neile selgus ja kindlus linna tuleviku osas,' ütles abilinnapea Toivo Ninnas.

Strateegia 'Tallinn 2025' loob aluse omavahel kooskõlastatud lühemaajaliste ja valdkondlike arengukavade ja muude strateegiliste dokumentide koostamiseks.

'Strateegia tegeleb kõigega, mis Tallinna tulevikku määrab, pealinna kui tervikuga, mitte üksnes linnavõimude pädevuses olevate funktsioonidega,' ütles Ninnas.

Arengustrateegia koostati konsensuse põhimõttel, arvestades erinevate eluvaldkondade esindajate, huvigruppide, erinevate linnaametite ning linnavolikogus esindatud poliitiliste rühmituste huve ja soove.

Strateegia väljatöötamine kestis 2003. aasta märtsist kuni detsembrini, töös osales aktiivselt üle 100 inimese, kes olid jagunenud üheksasse alagruppi.

Strateegia jaguneb kuueks allstrateegiaks: ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamise strateegia, kultuuri ja turismi strateegia, hariduse ja noorsootöö strateegia, sotsiaalse heaolu strateegia, elukeskkonna strateegia ja linnarahanduse ja -juhtimise strateegia.

Strateegia 'Tallinn 2025' kehtestamine on linnavolikogu pädevuses.

Hetkel kuum