Heidit Kaio • 13. veebruar 2004 kell 8:21

Ühispank: IV kvartalits klientide võlakoormus kasvas

Ühispanga hinnangul iseloomustas neljandat kvartalit jätkuv võlakoormuse kasvu soodustav madal intressitase.

Majapidamiste võlakoormus kasvas kiiremini kui ettevõtete oma, samal ajal eraisikute hoiuste kasv jäi alla ettevõtete hoiuste kasvule.

Samuti iseloomustab neljandat kvartalit elektroonilise panganduse toodete kasvavat populaarsust meie klientide hulgas. U-Neti (sh U-Net Business"i) klientide arv kasvas kvartaliga üle 17 000 ning elektrooniliste tehingute arv oli neljandas kvartalis ligi 1,3 miljoni võrra suurem kui kolmandas kvartalis.

Tegevuskasum enne laenude allahindlusi 140,2 miljonit krooni, võrreldes ülemöödunud aastase 124,7 miljonit krooni.

Grupi tegevuskasum kasvas 12,5 protsenti võrreldes aastataguse neljanda kvartaliga.

Tegevustulud kasvasid 8 protsenti ja tegevuskulud suurenesid vaid 5 protsenti.

Tegevustuludest moodustas puhas intressitulu 61,7 protsenti (65,1%) ning puhas teenustasu tulu 28,3 protsenti(23,3%). Muutus tulude struktuuris tulenes eelkõige teenustasutulude kasvust 24 protsendi võrra, mis omakorda oli tingitud elektrooniliste ja investeerimistoodete suurenenud kasutamisest.

Tegevuskuludest kasvasid enam reklaami- ja turunduskulud, millest kolmandiku moodustas sponsorlus.

Puhaskasum oli käesoleva aasta neljandas kvartalis 37 protsenti suurem kui eelmisel aastal ulatudes 112 miljoni kroonini (81,6).

Laenukahjumite maht moodustas 30 miljonit krooni - laenude allahindlusi tehti kolme kuuga 49,1 miljoni krooni ulatuses ning tagasi saadi 19,1 miljoni krooni ulatuses.

Neljanda kvartali kulu-tulu suhe oli 58,3 protsenti(60%).

Hetkel kuum