16. veebruar 2004 kell 7:05

Statistikaamet aitab õpilastel statistikat mõista ja kasutada

Statistikaamet avas veebilehel www.stat.ee rubriigi 'Koolinurk', mille eesmärk on tutvustada statistikat ja selle kasutusvõimalusi keskkooliõpilastele.

Koolinurga eesmärk on aidata õpilastel statistikat paremini mõista ja kasutada. Siit leiab nii valiku aastastatistikat kui ka taustinfot statistika tootmise ja Statistikaameti kohta. Seletatud on peamiste statistiliste näitajate sisu, statistika põhimeetodeid ja -mõisteid.

Koolinurk annab aastastatistika põhjal ülevaate Eesti ja teiste riikide majandusest ning sotsiaalelust. Eesti andmed on esitatud riigi kohta tervikuna ja maakondade kaupa, lisatud teemakaardid võimaldavad maakondi näitajate põhjal visuaalselt võrrelda. Üheksa näitaja põhjal saab üht maakonda võrrelda kogu Eesti samade näitajatega. Koolinurgast leiab ülevaate Euroopa riikide sotsiaal- ja majanduselust teksti, tabelite ja diagrammidena. Eraldi on 15?24-aastasi noori käsitlev statistika, mis kajastab noorte elu erinevaid tahke ? õppimist, tööhõivet, pereloomist, tervist ja kuritegevust.

2000. aasta rahva ja eluruumide loendusest annab ülevaate rubriik ?Rahvaloendusest?. Lihtsalt ja liigendatult on esitatud viimase rahvaloenduse tulemuste analüüs teksti, tabelite ja joonistena. Siit saab teada, kui suur on Eesti rahvaarv, mis rahvused Eestis elavad, milliseid võõrkeeli Eesti elanik oskab jm. Esitatud on ka rahvaloenduste ajalooline taust ja peamised faktid viimase rahvaloenduse korralduse kohta.

Rubriik 'Abiks statistika mõistmisel' jagab selgitusi sotsiaal- ja majanduselu statistiliste näitajate arvestamise, nende seadusliku või ajaloolise tausta, korraldusliku külje või probleemide kohta. Artiklid avavad näitajatega seotud teemaderingi ja selgitavad näitajate vajalikkust. Sõnastik annab peamiste statistiliste näitajate mõisted ja definitsioonid.

Rubriik ?Statistikaametist? pakub lühiülevaate Eesti statistika ajaloost, statistika tegemisest ja avaldamisest ning avaliku andmebaasi kasutamise õpetuse. Samas tutvustatakse ka statistika avaldamise kanaleid.

Koolinurga linkide kogu viitab nii Eesti kui ka rahvusvahelistele statistikat või majandust käsitlevatele veebilehtedele. Koolinurga kasutajal on kalkulaatori abil võimalik sisestatud andmerea keskmisi arvutada ja neid graafiliselt kuvada. Samuti on link Statistikaameti veebilehe avalehele ja avalikku andmebaasi.

Keskkooliõpilasele on statistika kasutamise ja andmete interpreteerimise oskus väärtuslik ja vajalik koolitöös ning elukutsevalikul. Statistikaamet püüab koolinurgas pakutavaga tuua statistikat õpilastele lähemale ja koostöös koolidega rubriiki arendada.

Hetkel kuum