Kristiina Randmaa • 17. veebruar 2004 kell 15:28

Liituvad riigid said tervisemärgi kasutamiseks üleminekuaja

Euroopa Komisjoni toiduahela komitee kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis annab liituvatele riikidele tervisemärgi rakendadamiseks üleminekuperioodi.

Otsuse eelnõu kohaselt tohib turustada loomse päritoluga tooteid, mis on märgistatud enne 01. maid 2004 või märgistatakse rahvusliku tervismärgiga pärast 01. maid 2004 kuni käesoleva aasta lõpuni (31.12.04) ainult tootjariigi territooriumil, teatas põllumajandusministeerium.

Samas on liikmesriigid kohustatud lubama oma turule uute liikmesriikide loomse päritoluga tooteid nendest ettevõtetest, kes vastavad nn ühenduse nõuetele. 1. aprilliks peavad kõik uued liikmesriigid esitama komisjonile nõuetele vastavate ettevõttete nimekirja.

Nõuetele vastavad ettevõtted võivad ühenduse turul turustada oma tooteid rahvusliku tervisemärgiga kuni 31. augustini 2004.

Lisaks võivad ettevõtted, kes vastavad nn ühenduse nõuetele, kasutada teiste LR territooriumil turustamise korral ka ühenduse tervisemärki.

Hetkel kuum