17. veebruar 2004 kell 13:38

Tallinn käsitleb BREMi nõudeid kompleksselt

Tallinn soovib BREMi ja Tallinna vastastikuste nõuetega seonduvaid probleeme käsitleda kompleksselt.

Tallinna linnaametid ning õigusbüroo vaatasid veel kord läbi BREMi viimaste nõuetega seonduva ning jõudsid seisukohale, et on põhjendatud käsitleda BREMi nõuet ja Tallinna nõuet kompleksselt. Tallinna linna 4,7 miljardi kroonise eelarvemahu juures ei teki küsimust linna suutlikkuses tasuda 7- 8 miljoni krooniseid arveid, kui need on põhjendatud.

Samas kinnisvarahooldusfirmade erastaja AS Kalanduse Maja (nüüdseks OÜ BREM Kinnisvaraagentuur), kelle bilansimaht 2002. aasta lõpul oli vaid 1,3 miljonit krooni, võimet tasuda linna 135 miljoni kroonist nõuet tuleb pidada kaheldavaks.

Ühtlasi osutab abilinnapea Toomas Vitsut tähelepanu asjaolule, et linn on saatnud AS-le Kalanduse Maja /AS BREM Haldus Äripinnad /OÜ BREM Kinnisvaraagentuur 5. märtsil 2002. aastal nõude leppetrahvi tasumiseks summas 135 miljonit krooni seoses AS Kalanduse Maja aktsiate erastamise lepinguga võetud kohuste rikkumisega. Nimetatud nõue on käesoleva ajani aktsiate ostja poolt täitamata. 'Sellest tulenevalt leiame, et BREMi poolsed väidetavad nõuded Tallinna linna vastu tuleb lahendada koos aktsiate erastamise lepingust tulenevate Tallinna linna poolsete nõuetega,' märkis Vitsut.

Hetkel kuum