Uued seadused transpordis ja logistikas

ÄP 25. veebruar 2004, 00:00

27.01.03 ? sellest kuupäevast on uue vormi kohane tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus nõutav Venemaa, Soome, Hollandi, Rumeenia ja Ungari piiri ületamisel ja liiklemisel nende territooriumil

01.02.03 ? jõustus liiklusseaduse muutmise seadus (RT 2002, 105, 613); paragrahvi 2 kohaselt ei või autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi

20.03.03 ? selle ajani on maksumaksja kohustatud pöörduma autoregistrikeskusesse vastavate kirjete saamiseks, kui veoauto registreerimistunnistusel puuduvad kirjed veoauto registri- või täismassi, telgede arvu ning veotelje õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse või autorongi koosseisus kasutatava haagise suurima massi kohta (RTI 2000, 81, 515)

31.03.03 ? selle ajani vahetab autoregistrikeskus kirjete kandmisega seotud veoautode registreerimistunnistused välja riigilõivu nõudmata (RT I 2000, 81, 515)

01.04.03 ? jõustusid käibemaksuseaduse muudatused

15.04.03 ? maksumaksja on kohustatud selleks ajaks arvutama ja tasuma 2003. aasta esimesel kvartalil tasumisele kuuluva raskeveokimaksu, tasudes selle koos järgmisel maksustamisperioodil tasumisele kuuluva summaga (RT I 2002, 110, 655)

01.07.03 ? ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes (ADR 2003) on muudetud tulekustuteid puudutavat osa; muudatus hakkab kehtima rahvusvahelistel vedudel

01.07.03 ? jõustub vedelkütuse seadus (RT I 2003, 21, 127)

31.12.03 ? selle ajani loetakse teenuse ekspordiks rahvusvahelist reisijatevedu teostava raudteeveeremi omanikule või valdajale või teda esindavale Eesti või välisriigi ettevõtjale osutatud raudteeinfrastruktuuri kasutamise teenus

01.01.04 ? hakkab kehtima Eesti raskeveokimaks

01.01.04 ? hakkab kehtima Austria kiirteemaks veokitele

01.01.04 ? hakkab kehtima uus Venemaa tollikoodeks (loe lähemalt 11. novembri Äripäevast)

01.01.04 ? CEMTi veolubasid kasutavale vedajale kehtestatakse vedude teostamisel ajaline piirang kuus nädalat, seejärel peab vedaja pöörduma tagasi koduriiki

01.05.04 ? kehtestatakse CEMTi veolube (kabotaa?iload Euroopas) kasutavale vedajale vedude teostamisel ajaline piirang kuus nädalat, seejärel peab vedaja pöörduma tagasi koduriiki

01.01.05 ? jõustuvad ohtlike ainete veol sõidukite juhtmestikule esitatavad nõuded (RTL 2002, 6, 53)

01.01.06 ? sellest ajast kohaldatakse autojuhi ametikoolituse tunnistuse ja alarmsõidukijuhi tunnistuse kontrollimiseks esitamise nõuet

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:38
Otsi:

Ava täpsem otsing