Valitsus kiitis heaks pakendiseaduse eelnõu

26. veebruar 2004, 10:31

Valitsus kiitis heaks pakendiseaduse eelnõu, mis näeb kohalikele omavalitsustele ja pakendiettevõtjaile ette mitmed täiendavad kohustused.

Uudsena sätestab eelnõu konkreetsed kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja taaskasutamisel kohaliku omavalitsuse organile ja pakendiettevõtjale, kusjuures pakendiettevõtjatel on õigus oma kohustused ja vastutus üle anda nende poolt moodustatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud pakendi ja pakendijäätmete taaskasutamist korraldavale organisatsiooni(de)le.

Kehtestatakse tagatisraha vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, õlle ja karastusjoogi pakendile. Senini kehtinud mitteametlik, ettevõtete kehtestatud nn ?müü-ja-osta? süsteem (tarbija müüb pudeli taarapunktile, kust tootja peab selle omakorda ostma uuesti täitmiseks), vajab riigipoolset sekkumist, kuna olemasolev olukord on ebarahuldav. Praegusel, taarapunktidel põhineval süsteemil, on mitmeid negatiivseid omadusi: ei hõlma kogu Eestit, taarapunktide ja kogumiskonteinerite arv on ebapiisav, ebahügieenilised kogumispunktid vähendavad inimeste valmisolekut joogipakendi tagastamiseks.

Oluliselt laieneb pakendiseaduse reguleerimisala. Sisse on toodud pakendi taaskasutussüsteemi korraldus ja vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eesmärk on vähendada pakendi ja pakendijäätmete üldkogust, välistada pakendi ebasoovitav mõju keskkonnale, vältida tõkkeid ja piiranguid riikidevahelises kaubanduses ja EL siseturul.

Sätestatakse pakendi valmistamisele ja kasutamisele esitatavad põhinõuded ning kordus- ja taaskasutatavale pakendile rakendatavad erinõuded. Pakendi märgistamisele seatakse üldnõuded ja sätestatakse nõue pakendile, millele on kehtestatud tagatusraha, kanda tagatisraha suurus. Pakendite, millele on kehtestatud tagatisraha, märgistamise kohutuslikkus on vajalik selleks, et oleks võimalik eristada pakendeid, mis kuuluvad tagatisrahasüsteemi. Pakend, millel puudub vastav märgistus, ei kuulu Eesti tagatisrahasüsteemi ja seetõttu ei ole ka tarbijal õigust saada selle eest raha.

Sätestatakse kohustus pakendi ja pakendijäätmete arvestuse, asjakohase aruandluse, teabe ohtlike ainete sisalduse ja elanike teavitamise kohta.
Pakendi ja pakendijäätmete liikide, koguste, omaduste ja jäätmekäitluse alase usaldusväärse teabe olemasolu kogu riigi ulatuses ning andmete pidev registreerimine ja töötlemine on oluline tegur EL liitumisega seotud kohustuste täitmisel, sh taaskasutuse sihtarvude täitmisel.

Seadusest tulenevate järelevalve nõuete täitmine hakkab toimuma keskkonnajärelvalve seadusega ja tarbijakaitseseadusega sätestatud korras. Järelevalvet hakkab teostama Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Tervisekaitseinspektsioon ja Veterinaar- ja Toiduamet. Kehtestatakse vastutus pakendiseaduse täitmata jätmise korral. Et pakendijäätmete kogumise ja taaskasutussüsteem rakenduks ja oma eesmärke täidaks, karmistatakse karistusmeetmeid. Eelnõu sätestab rahatrahvide piirmäärad teatud rikkumiste ja nõuete mitte täitmise eest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing