Andres Kärssin • 1. märts 2004 kell 15:00

ELi tingimustes tuleb ajutises aktsiisivabastuses olev kaup ladustada aktsiisiladudes

ELi tingimustes tuleb ajutises aktsiisivabastuses olev kaup ladustada aktsiisiladudes, teatas maksu- ja tolliamet.

Eesti Euroopa Liiduga liitumise päevaks jõustuvad alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muudatused, mille kohaselt tohib ELi päritolu ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa ladustada vaid aktsiisiladudes.

Muudatuse peamine mõju kaubavedajate tegevusele seisneb selles, et alates Eesti liitumisest ELiga ei saa ELi liikmesriigi päritoluga aktsiisikaupa enam paigutada tolliladudesse ning aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses vastuvõtmiseks, lähetamiseks, ladustamiseks ja tootmiseks on ettevõtjal vajalik asutada aktsiisiladu.

Kolmandatest riikidest pärit aktsiisikaupa saab edaspidi ladustada jätkuvalt nii aktsiisi- kui ka tollilaos. Kolmandate maade aktsiisikauba ajutises

aktsiisivabastuses aktsiisilattu paigutamiseks tuleb kaup deklareerida vabasse ringlusse, makstes ära nii tollimaksu kui käibemaksu.

Aktsiisilaos on kaup aktsiisilaopidaja valduses, so aktsiisikaubalt aktsiisi

maksmise eest vastutab aktsiisilaopidaja, sõltumata sellest, kas ta on selle kauba omanik või mitte.

Kehtima hakkav seadus sätestab ettevõtjale ka võimaluse registreerida end

registreeritud kauplejaks, mis annab samuti õiguse vastu võtta ajutisesaktsiisivabastuses aktsiisikaupa, kuid maksukohustus nende kaupade kohta tekib kohe kauba vastuvõtmise päevast. Aktsiisimaksmise kohustus aktsiisilaopidajal tekib seevastu alles peale aktsiisikauba tarbimisse lubamist.

Aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba saab taotleda maksu- ja tolliametilt. Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 39 sätestatud taotluse ja dokumendid. Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa väljastamise või sellest keeldumise otsuse teeb maksu- ja tolliamet 30 päeva jooksul peale nõutavate dokumentide esitamist.

Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja tegevusluba väljastatakse

ettevõtjale peale maksu- ja tolliameti poolt määratud tagatise aktsepteerimist.

Tänase päeva seisuga on ,aksu- ja tolliameti poolt väljastatud 45 aktsiisilaopidaja tegevusluba, läbivaatamist ootab kaheksa taotlust.

Hetkel kuum