Peeter Stamberg • 1. märts 2004 kell 14:34

Tallinna börs määras Estikole reglemendi rikkumise eest hoiatuse

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ostustas täna AS Estikole määrata seoses reglemendi rikkumise eest hoiatuse.

Estiko poolne rikkumine seisnes selles, et Estiko suuromanik Neinar Selile kuuluv AS Rondam omandas möödunud aasta 25. novembril Estiko aktsiaid keelatud ajal. Eelleping aktsiate ostuks oli Rondam sõlminud 2003. aasta 3. septembril.

Börs leidis, et Estiko on rikkunud börsi reglemendi osas Nõuded Emitendile sätestatud kohustusi, mis kohustavad emitenti tagama siseteabe/konfidentsiaalse info võimalikust kasutamisest hoidumine emitendi juhtorganite liikmete ja töötajate poolt, sealhulgas selleks juhtorganite erilisest positsioonist tulenevalt kehtestatud keeluperioodi nõuete täitmine oma juhtorganite liikmete poolt.

Estiko nõukogu liikme Neinar Seli ja tema poolt kontrollitud äriühingu AS-i Rondam tegevuses ei ole tuvastatud konfidentsiaalse informatsiooni kasutamist, seisab börsiteates.

Kuna tõendamist ei ole leidnud asjaolu, et Rondam oleks tehingu tegemisel või selle eellepingu sõlmimisel viidanud tehingukeelu sätetele või andnud sellekohaseid selgitavaid juhiseid, peab börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon vajalikuks märkida, Rondam/Neinar Seli oleks reglemendi nõuete täitmiseks pidanud tegema nimetatud tehingu temalt oodatava kohase hoolsusega, see tähendab informeerima tehingu teist poolt tema suhtes kehtivatest piirangutest.

Hetkel kuum