2. märts 2004 kell 13:30

AS Kalev kaebab notari tegevuse peale

AS Kalev saatis täna Tallinna börsile teate, milles kaebab notari tegevuse peale.

AS Kalev sai täna Tallinna Halduskohtu määruse, millega kohus võttis 26.02.2004 menetlusse AS-i Kalev hagi Tallinna notar Aivar Mesikäpa poolt sooritamata

ametitoimingu sooritamise nõudes.

Tallinna notar Aivar Mesikäpp koostas 23.12.2003 notariaaltoimingu tegemisest keeldumise akti, millega ta keeldus AS-i Kalev 14.12.2003 aktsionäride korralise

üldkoosoleku protokolli tõestamisest. Protokolli tõestamisest keeldumist põhjendas notar asjaoluga, et kahe erineva otsustamistulemustega protokolli samaaegselt käibelolek oleks lubamatu ja heade kommetega vastuolus. Lisaks üldkoosolekul valitud koosoleku juhataja ja protokollija poolt koostatud protokollile esitas aktsionär AS Milestone notarile tõestamiseks omaalgatuslikult tema esindajate poolt koostatud protokolli. Samuti väitis notar, et tal ei olnud võimalik tuvastada koosolekul Eesti Väärtpaberikeskuse esindajate poolt elektrooniliselt arvestatud hääletamiste õigsust.

AS Kalev sai keeldumisest teada 24.12.2003 ning leiab, notari poolt märgitud alustel protokolli tõestamata jätmine on põhjendamatu. Halduskohtule esitatud kaebusega palub AS Kalev teha kohtul ettekirjutuse, millega kohustatakse notar Aivar Mesikäppa sooritama õigusvastaselt sooritamata jäänud ametitoimingut - AS-i Kalev 14.12.2003 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku protokolli tõestamist.

Hetkel kuum