2. märts 2004 kell 10:00

Haigekassa maksis eelmise aasta eest välja üle 2 miljoni krooni täiendavat ravimihüvitist

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord jõustus eelmise aasta 1. jaanuaril sotsiaalministri määrusega.

Eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist neil inimestel, kes kulutavad aastas haigekassa ravimite loetellu kantud retseptirohtude ostmiseks enam kui 6000 krooni, teatas Haigekassa.

Eelmisel aastal esitas 1862 inimest haigekassale avalduse täiendava ravimihüvitise saamiseks. Neist 531 inimesel oli tekkinud õigus seda saada ja neile maksis haigekassa täiendavat hüvitist.

Ravikindlustuse andmekogu põhjal oli 2003. aasta tegelikult täiendava ravimihüvitise saamise õigus tekkinud aga kokku 777 inimesel. Selleks, et inimesed teaksid oma õigusi täpsemalt, saatis haigekassa aasta teisel poolel välja kirjad veel 359-le inimesele, kellel oli küll õigus saada täiendavat ravimihüvitist, kuid kes ei olnud haigekassale avaldust esitanud. 80% nendest inimestest saatis haigekassale avalduse ja nemadki said raha kätte. Ühtekokku maksis haigekassa täiendavat ravimihüvitist 2003. aasta eest välja 2,12 miljonit krooni.

Inimesed, kes 2003. aastal kulutasid ravimitele enam kui 6000 krooni, kuid ei ole teinud asjakohast avaldust, saavad tagantjärele hüvitist taotleda veel 3 aasta jooksul.

Need, kes esitasid küll avalduse, kuid ei saanud täiendavat hüvitist, sest olid kulutanud ravimitele vähem kui 6000 krooni, ei pea järgmistel aastatel avaldust enam uuesti esitama. Nende avaldus jääb haigekassa andmebaasi ja inimene saab hüvitist hetkel, kui tal selleks õigus tekib, ehk teisisõnu kui ta on rohtude ostmiseks aastas kulutanud rohkem kui 6000 krooni. Avalduse teinud inimene peab aga pöörduma haigekassasse juhul, kui muutub avalduses märgitud pangakonto number, millele taotletakse hüvitise ülekandmist.

Avalduse täiendava ravimihüvitise taotlemiseks saab inimene esitada haigekassale e-panga teenuste kaudu või paberkandjal. Avalduse blankett on üleval haigekassa kodulehel ning seda saab küsida piirkondlikest osakondadest. Avaldusele ei ole vaja lisada ravimi ostu tõendavaid t?ekke, sest arvestust inimese poolt tasutud summade üle peab haigekassa oma soodusretseptide andmekogu põhjal.

Hetkel kuum