5. märts 2004 kell 9:57

Majandusministeerium: eksport kasvas jaanuaris impordist kaks korda kiiremini

Jaanuaris kasvas eksport eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10%, impordi kasv ulatus vaid 5%ni, kommenteeris majandusministeerium statistikaameti teadet.

See tõi endaga kaasa kaubavahetuse puudujäägi kahanemise 1,8 miljardi kroonini, mis oli eelmise aasta detsembrikuu näitajast enam kui kolmandiku võrra väiksem.

Ekspordi suhteliselt tugev aastane kasv tulenes taas omatoodete ekspordi kiirest kasvust. Normaaleksport suurenes aastaga peaaegu 17%, mis iseloomustab Eesti ettevõtete konkurentsivõimelisuse jätkuvat kasvu välisturgudel.

Allhangete osas toimus jälle mõningane tagasiminek, samas oli ka eelmise aasta võrdlusbaas küllaltki kõrge. Impordi kasvu märkimisväärse pidurdumise tõi endaga kaasa normaalimpordi kasvutempo langus 6%le, sest töötluskaupade sisseveo kasv on terve aasta olnud madalal tasemel.

Normaalekspordi kiiret kasvu toetasid traditsiooniliselt keemiatooted, masinad ja seadmed ning transpordivahendite gruppi kuuluvad tooted. Ka puidu ja puidutoodete väljavedu suurenes aastaga keskmisest kiiremini, mis mõningal määral oli jällegi tingitud madalast võrdlusbaasist. Puidu väljavedu takistasid eelmise aasta jaanuaris rasked ilmastikutingimused. Allhangete kahanemist mõjutas olulisemalt elektroonikatööstuse mahtude langus, kuna nende toodete eksport pole ikka veel saavutanud stabiilsust. Samal ajal jätkusid positiivsed arengud metallitoodete allhangete osas.

Normaalimpordi kasvu pidurdumist mõjutasid enam transpordivahendid ning masinad ja seadmed. Sellest tulenevalt jäi ka kapitalikaupade import eelmise aasta jaanuarikuu tasemele. Tarbekaupade sisseveo kasvutempo detsembriga võrreldes aeglustus samuti, samas aga toidukaupade osas jätkus küllalt tugev aastane kasv, mis tõenäoliselt tulenes endiselt varude suurendamisest enne Euroopa Liiduga ühinemist.

Järgmiseks kuuks on oodata väliskaubanduse mahtude suurenemist. Ettevõtete ootused eksporttellimuste suhtes olid Eesti Konjunktuuriinstituudi veebruari küsitluse põhjal positiivsemad kui eelmisel kuul. Samas ekspordi kasv toob endaga kaasa ka importsisendite vajaduse suurenemise, millest tulenevalt kaubavahetuse puudujääk võib edaspidi jälle mõnevõrra suureneda.

Hetkel kuum