Ülo Toomsalu • 8. märts 2004 kell 6:03

PM: Töötajad ja tööandjad laidavad sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu

Nii ametiühingud kui ka tööandjad leiavad, et äsja valmis saanud sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu ei sobi Eesti oludesse.

Täna peaksid mõlemad osapooled esitama valitsusele oma ettepanekud, mida täpselt eurodirektiividest lähtuva eelnõuga pihta hakata. Seejuures heidab kumbki osapool sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud eelnõule ette erinevaid puudusi, kirjutab Postimees.

Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja Tarmo Kriisi sõnul toob eelnõu kaasa liiga karmid regulatsioonid, seda eriti väikeettevõtjatele. Ta ütles, et ettevõtjaile ei sobi nõuded, mis puudutavad töötajate kaasamist ettevõtete nõukogudesse ning nende ülipõhjalikku informeerimist.

«Tööandjate hinnangul on eelnõu sätestus väikeettevõtjaile üleliia koormav,» ütles Kriis. «Seal ette nähtud konsulteerimisprotseduurid on liiga bürokraatlikud ja kulukad.»

Eelnõu kohaselt peab tööandja informeerima oma töötajaid ettevõtte majandustegevusest, tööhõivet ja personalipoliitikat käsitlevatest küsimustest. See informatsioon tuleb esitada kirjalikult kas töötajate esindajaile või nende puudumisel kõikidele töötajatele.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Hari Taliga märkis aga vastupidiselt, et töötajate ja tööandjate vastastikune infovahetus on praegu ülipuudulikult reguleeritud ning uus eelnõu ei lisa sellele kuigi palju.

Taliga arvutuste järgi on eelnõu 98 paragrahvist pühendatud riigisisesele konsulteerimisele vaid üheksa paragrahvi ja valdavalt käsitleb eelnõu tema kinnitusel üleeuroopaliste ettevõtete tegevust.

Hetkel kuum