Euroopa Parlament hääletab homme laienemisraportit

10. märts 2004, 08:04

Euroopa Parlament hääletab homme Elmar Broki raportit, mis annab ülevaate Euroopa Liiduga ühineva kümne liikmesriigi edusammudest ja vajakajäämistest.

Raport kujutab endast parlamendi reaktsiooni Euroopa Komisjoni viimastele eduaruannetele, mida komisjon esitles parlamendi täiskogu ees eelmise aasta novembris, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus. Raporti Eestit puudutava osa koostajaks on Michael Gahler.

Eestit tunnustab parlament kindlameelsuse eest liitumise ettevalmistamisel ja reformide läbiviimisel, mis nüüdseks on peaaegu lõpetatud. Kuigi parlament kinnitab Eesti üldist liitumisvalmidust, viitab ta teatud vajakajäämistele, mis ka Euroopa Komisjon oma viimases eduaruandes välja tõi. Probleeme on Eestil sellistes valdkondades nagu ametikvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, tööõigus ning meeste ja naiste võrdne kohtlemine.

Kuigi Euroopa Parlament õnnitleb Eestit kõrge majanduskasvu, otseste välisinvesteeringute suure osakaalu ja madalate inflatsioonimäärade saavutamise eest, viitab ta murelikult Eesti kasvavale jooksevkonto defitsiidile. Parlament avaldab siiski kindlat veendumust, et Eesti valitsus lahendab probleemi kohaseid meetmeid kasutusele võttes, näiteks rangemat fiskaalpoliitikat rakendades.

Euroopa Parlamendi saadikud leiavad samuti, et valitsuse vähemuste integratsiooniprogramm on andnud positiivseid tulemusi, kuid julgustab Eestit astuma edasisi samme tegelemaks kodakondsuseta inimeste probeemidega. Samas leiab parlament, et probleemi lahedamine eeldab ka rohkem huvi ja motiveeritust nimetatud elanikegrupi poolt. Eesti peab ka tõhustama pingutusi elektri- ja gaasisektorite liberaliseerimisel, et tõsta energeetikaturu konkurentsivõimelisust ja rakendada turuavamissätteid vastavalt ühenduse elektridirektiivile 2008. aastaks.

Eestit käsitlevad raporti artiklid 47-56 (pole esitatud ühtegi parandusettepanekut). Eesti ja Venemaa suhetele viitavad raporti artiklid 35 ja 36 (parandusettepanek nr 11).

Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon võttis raporti 19. veebruaril toimunud istungil vastu häältega 30 poolt, 0 vastu ja 3 erapooletut.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing