15. märts 2004 kell 10:29

KredEx annab korterelamutele toetust

Nädala pärast alustab KredEx korterelamutoetuse taotluste vastuvõttu 20 miljoni krooni jagamiseks, varem said elamud toetust vaid omavalitsuse kaudu.

Endiselt saab aga toetust taotleda ka nende omavalitsuste kaudu, kellega KredEx koostööd teeb.

Sellest rahast kulub 2,4 miljonit krooni ehitusekspertiisi toetuseks ja 16,4 miljonit krooni rekonstrueerimistoetuseks, teatas KredEx.

Oluliseks muudatuseks toetuste tingimustes on võrreldes eelmise aastaga see, et rekonstrueerimistoetust makstakse ainult ehitusloa alusel teostatavatele töödele.

Kortermajade toetust saavad taotleda vähemalt 3 korteriga enne 1990. aastat ehitatud korter- või elamuühistud ja korteriomanike ühisused üle Eesti.

Korterelamute rekonstrueerimistoetus katab kuni 10% rekonstrueerimistööde maksumusest, aga mitte rohkem kui 200 krooni korterelamu ruutmeetri kohta. Toetust saab taotleda kortermaja piirde- ja kandekonstruktsioonide, gaasi- ja elektripaigaldiste renoveerimiseks.

50% suurust toetust saab taotleda hoone ehitusekspertiisi, energiaauditi ja ehitusprojekti teostamiseks. Maksimaalne ehitusekspertiisi toetus on 6000 krooni korterelamu kohta.

KredEx loob võimalusi elanike elutingimuste parandamiseks Eestis. KredExi põhitegevuseks elamumajanduse valdkonnas on noorte perede ja spetsialistide, tagastatud eluruumide üürnike ning korterelamute laenude tagamine. Alates 2003. aasta algusest on KredEx riikliku elamumajanduse arengukava alusel väljastanud ka toetusi korterelamutele.

Hetkel kuum