Andres Põld • 16. märts 2004 kell 14:05

Euroliidu portaal nüüd eesti keeles

Euroopa Komisjoni president Romano Prodi ja kümme uut volinikukandidaati avasid täna esimesed ELi käsitlevad veebilehed uute liikmesriikide keeltes.

Laienenud komisjoni täiskoosseisu esimese mitteametliku kohtumise lõpus rõhutas president Prodi iga Euroopa Liidu kodaniku õigust saada liidu tähtsamate otsuste kohta teavet oma emakeeles.

'Euroopa Liit vajab oma kodanike toetust ning et seda ära teenida, peab ta austama nende kultuurilist eripära ja mitmekesisust. ELi kodanike võimalus suhelda Euroopa institutsioonidega oma emakeeles on üks peamisi eeltingimusi demokraatliku Euroopa rajamisel,' rõhutas Prodi.

<#Euroopa Liidu=http://europa.eu.int> veebisaidil avaldati täna esimesed leheküljed ELi alast teavet uute liikmesriikide keeltes.

Hetkel kuum