Glikman: Milestonel on vähe võimalusi võita Riigikohtus Kalevit

ASi Kalev esindaja, vandeadvokaat Leon Glikmani sõnutsi on ASil Milestone minimaalsed võimalused võiduks Riigikohtus ning veel kolmes hagis Kalevi vastu.

ASil Milestone on õigus esitada kohtuotsusele kassatsioonkaebus, ent arvestades Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ülipõhjalikku motiveeritust ja vastavust seaduse mõttele ning sättele on kassatsiooni perspektiiv minimaalne, teatas Glikman.

AS Milestone kasutab sama argumentatsiooni, mille on Tallinna Ringkonnakohus nüüdseks täielikult kummutanud, veel kolmes tsiviilasjas ja ühes haldusmenetluses. Lähim istung toimub Tallinna Linnakohtus 12.04.2004.

Tallinna Ringkonnakohus tegi 31.03.2004 kohtuotsuse, millega jäeti täielikult

rahuldamata AS-i Milestone hagi AS-i Kalev vastu 08.12.2002 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse nr 4 kehtetuks tunnistamise nõudes. AS Milestone väitis hagis, et Oliver Kruuda omas AS-is Kalev valitsevat mõju läbi temaga seotud äriühingute, mistõttu ta oleks pidanud teistele aktsionäridele tegema ülevõtmispakkumise, kuni ei ole ülevõtmispakkumist tehtud, olevat kehtinud Kruudaga seotud äriühingute suhtes hääletamiskeeld, millest tulenevalt tulnuks Kruudaga seotud hääled kvoorumist maha arvata.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus jõustus samal päeval ja on AS-ile Milestone kohustuslik. Seetõttu on lubamatu esitada jätkuvaid väiteid O. Kruuda valitseva mõju suhtes, sh. läbi Cassel Grupp OÜ ja Nante Holding OÜ.

ASi Milestone tõsiseltvõetav eesmärk ei saanud olla üldkoosoleku otsuse kehtetukstunnistamine, vaid pigem taotleti ebaõnnestunult Kruudaga väidetavalt seotud äriühingute hääletamiskeelu suhtes pretsedenti.

Kokku on Milestonel Kalevi vastu esitatud viis hagi.

Hetkel kuum