Kalev sai ringkonnakohtus võidu Milestone üle

Tallinna Ringkonnakohus otsustas eile tühistada Tallinna Linnakohtu 31.10.2003 otsuse ning jättis rahuldamata ASi Milestone hagi ASi Kalev vastu.

Otsus puudutas 08.12.2002 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse nr 4 kehtetuks tunnistamise nõuet, teatas Kalev börsile.

Tallinna Linnakohtu 31.10.2003 otsusele, millega esialgu ASi Milestone hagi rahuldati, esitas AS Kalev apellatsioonkaebuse. Vaatamata sellele, et AS Milestone pidas linnakohtu möödunud aasta otsust enda võiduks Oliver Kruuda üle, esitas ta ka ise apellatsioonkaebuse temale soodsa kohtuotsuse peale. Tallinna Ringkonnakohus rahuldas ASi Kalev apellatsioonkaebuse ja jättis rahuldamata ASi Milestone oma.

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et linnakohus kohaldas otsuse tegemisel kehtetut seadust ning otsus on ka vastuoluline põhjenduste osas. Oliver Kruuda väidetav valitsev mõju ASi Milestone poolt suvaliselt nimetatud isikute kaudu vaidlusaluse üldkoosoleku ajal on tõendamata. Ringkonnakohtus leidis kinnitust, et OÜ Cassel Grupi lugemine ASi Kalev juhatajaga seotud isikuks on meelevaldne. Ühtlasi leiab ringkonnakohus, et ASi Milestone tõlgendus, mille kohaselt väidetava valitseva mõju saanud aktsionäridele kuuluvad aktsiad koormatakse mõju tekkimise momendist alates ülevõtmispakkumise tegemise kohustusega ja mis kandub edasi ka aktsiate uutele omanikele, ei ole kooskõlas väärtpaberituru seaduse sätete ja mõttega.

Eeltoodud põhjendustel tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis ASi Milestone hagi rahuldamata. ASi Kalev kasuks mõisteti välja ka kohtukulu summas 50 000 krooni, mis on kehtestatud ülemmääraks hinnata hagi puhul. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule 30 päeva jooksul.

Hetkel kuum