Saku Õlletehase aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

02. aprill 2004, 14:03

Saku Õlletehas edastas oma tänase aktsionäride üldkoosoleku otsused

Saku Õlletehase aktsionäride korralisel üldkoosolekul täna oli esindatud 75,1 protsenti aktsiaseltsi aktsiakapitalist olles seega otsustusvõimeline. Üldkoosolekul kinnitasid aktsionärid majandusaasta aruande 2003 ning kasumi jaotamise ettepaneku. Valisid uue nõukogu liikme, nimetasid audiitorid ning otsustasid nõukogu liikmete tasu suuruse.

Aktsionärid otsustasid vastavalt nõukogu liikme Jaak Leimanni ettepanekule lisada aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda punkt nõukodu liikme tagasikutsumise ja valimise kohta seoses nõukogu liikme Vitalijs Gavrilovs taandumisega Läti õlletehase AO Aldaris tegevjuhi ametikohalt.
Sellest johtuvalt otsustati kutsuda tagasi ennetähtaegselt nõukogu liige Vitalijs Gavrilovs ja valida uueks nõukogu liikmeks kolmeks aastaks, kuni aktsionäride korralise koosolekuni aastal 2007 Claudia Lindby, kes töötab asepresidendina BBH Balti regiooni marketingi alal, omades pikaajalist müügi- ja turunduse alast rahvusvahelist oskusteavetning kogemust.
Saku Õlletehase AS nõukogu liige, Claudia Lindby viimase kolme aasta ametikäik:
01.02.2001 Carlsberg Breweries A/S müügi ja marketingi direktor Põhjala ja Baltikumi regioonis
01.09.2001 Coca-Cola Tapperierne Denmark A/S Marketingi direktor
01.02.2004 BBH Baltikumi asepresident marketingi alal

Kinnitati eelnevalt esitatud majandusaasta aruanne 2003.
Saku Õlletehas teenis 2003. aastal 54,8 miljonit krooni puhaskasumit, mis on 59,1% enam, kui eelnenud aasta vastav näitaja. Ettevõte oli 2003. aastal jätkuvalt turuliider Eesti õlleturul, turuosaga 43% ning aktiivselt laienenud teiste jookide turgudel, suurendades hüppeliselt siidri ja long dringi müüki ning sisenedes limonaadi- ja kaljaturule.

Kinnitati eelnevalt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja esitatud dividendide väljamaksmise kord, mille kohaselt: puhaskasumi suurus on 54 770 000 (viiskümmend neli miljonit seitsesada seitsekümmend tuhat) krooni (3 500 000 EUR) ja aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 40 000 000 (nelikümmend miljonit) krooni (2 556 000 EUR) ja netodividendi suurus on 5 (viis) krooni (0,32 EUR) ühe (1) aktsia kohta.
Juhindudes Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, otsustati võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2003. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Väärtpaberibörsil seisuga 15. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00 hommikul, milleks on 26. aprill 2004. Dividendi väljamaksmine toimub hiljemalt 10.mail 2004.

Otsustati maksta nõukogu liikmetele nende töö eest tasu samuti nagu eelnenud aastal, kokku kuni 100 000 EEK

Üldkoosolek otsustas valida üheks aastaks kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni kaks audiitorit ning nimetada audiitoriteks Andris Jegers ja Andres Root. Üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase Asi 2004 aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt AS-ga KPMG Estonia sõlmitavale töövõtukirjale.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing