Peeter Raidla • 2. aprill 2004 kell 12:59

Lennuameti tegevus saab tunnustuse

JAA (Euroopa Ühinenud Lennuametid) täna lõppenud auditi tulemuste põhjal tehakse JAA juhatusele 23.aprillil ettepanek võtta Eesti lennuamet JAA täisliikmeks.

30. märtsist 2. aprillini lennuametit auditeerinud JAA komisjon tutvus Eesti lennundusalaste regulatsioonidega, Lennuameti protseduurireeglite ja töökorraldusega ning kontrollis Lennuameti tööd ohutusealase järelevalve teostamisel lennundusettevõtete üle. Samuti kontrolliti pisteliselt JAA nõuete rakendamist ettevõtete poolt.

Auditi käigus kogutud informatsiooni põhjal leidis komisjon, et eelmiste auditite käigus tuvastatud puudused on kõrvaldatud ning lennuameti tegevus on vastavuses JAA poolt esitatavate nõuetega. Seega teeb komisjon ettepaneku võtta lennuamet JAA täisliikmeks, teatas lennuamet.

Otsus tehakse ametlikult teatavaks aprilli lõpuks ja tegelik täisliikmeks võtmine vormistatakse ametlikult järgmisel JAA nõukogu istungil juuni lõpus.

Hetkel kuum