Peeter Raidla • 2. aprill 2004 kell 8:22

Majanduskooli juht astub kohtu ette

Kaitsepolitsei viis lõpule eeluurimise ametiseisundi kuritarvitamises süüdistatava Türi tehnika- ja maamajanduskooli direktori suhtes, teatas eile kapo.

Esitatud süüdistuse kohaselt rikkus Türi tehnika- ja maamajanduskooli (TMK) direktor aastatel 1996-2003 mitmel korral korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiiranguid, tehes oma ametiseisundit ära kasutades korruptsioonivastase seaduse mõistes keelatud ja huvide konfliktiga seotud tehinguid.

Süüdistuse kohaselt kuritarvitas riigi kutseõppeasutust juhtiv direktor oma ametiseisundit, kui sõlmis 1996. aastal kooli direktorina rendi ja koostöölepingu, millega anti koolile kuuluv kütusehoidla rendile kütuse ja määrdeõlide jaemüügiga tegelevale äriühingule, mille juhatusse kuulus tema poeg.

Lisaks sellele kinnitas Türi TMK direktor süüdistuse kohaselt ajavahemikul 1996-2003 arveid, mis olid esitatud koolile erinevate äriühingute poolt, mille juhatusse kuulus tema poeg. Tema poolt kinnitatud arvete alusel maksis kool ostetud kütte ja naftasaaduste eest ligi 4,8 miljonit krooni.

Samuti kinnitas direktor süüdistuse järgi ajavahemikul 1999-2003 arveid, mis olid esitatud koolile mittetulundusühingute poolt, mille juhatusse kuulus direktor ise. Nende arvete alusel kanti mittetulundusühingutele üle ligi 50 000 krooni.

Süüdistuse kohaselt põhjustas Türi TMK direktor keelatud ja huvide konfliktiga seotud tehingutega olulise mittevaralise kahju avalikele huvidele, kahjustades Haridus- ja teadusministeeriumi prestii?i ja autoriteeti ning riivates ministeeriumi usaldusväärsust, mis on kvalifitseeritav ametiseisundi kuritarvitamisena. Otsest majanduslikku kahju ülalnimetatud tehingutega Türi TMK-le ei põhjustatud.

Tulenevalt korruptsioonivastast seadusest oleks direktor pidanud end ülalkirjeldatud otsuste tegemisest taandama ja haridus- ja teadusministrit huvide konfliktist teavitama ning minister oleks pidanud määrama otsuse tegemiseks teise ametiisiku.

Karistusseadustik näeb ametiseisundi kuritarvitamise eest karistusena ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Järva prokurör kinnitas 31.märtsil süüdistuskokkuvõtte ja saatis kriminaalasja materjalid Järva maakohtule.

Hetkel kuum