Heidit Kaio • 6. aprill 2004 kell 11:56

Majandustegevuse registreerimine muutub lihtsamaks

15. aprillil jõustub seaduste pakett, mis muudab majandustegevusega seotud registreerimistoimingud oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks.

Ettevõtte tegevuseks vajalikku paberil väljastatavat kauplemisluba hakkab edaspidi asendama tähtajatu registreering majandustegevuse registris (MTR).

Senine erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register (RETTER) kujundatakse ümber ühtseks majandustegevuse registriks. Loodav register hakkab olema avalik ning alates 15. aprillist kõigile kättesaadav Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi www.mkm.ee veebilehel.

Uue registriga kaasneb oluline muudatus kaubandustegevuse valdkonna andmete sisestamisel, mis hakkab edaspidi toimuma nende tekkekohas.

Alates 15. aprillist ei väljasta kohaliku omavalitsuse ametnikud enam paberil kauplemislubasid, vaid sisestavad ettevõtja taotluseandmed otse registrisse.

Majandustegevuse registrile juurdepääsuõiguste saamiseks peab kohalik omavalitsus olema liitunud X-tee keskkonnaga. Registreering majandustegevuse registris tehakse kaupleja või kaubanduse korraldaja poolt esitatud taotluse alusel.

Taotluste vormid on alates 15. aprillist kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee Ettevõtja ja tema poolt osutatava teenuse tarbija saab igal ajal kontrollida registris olevaid andmeid.

Uus süsteem võimaldab ka kohalikul omavalitsusel saada paremat ülevaadet kaubandusalasest tegevusest oma haldusterritooriumil.

Seaduse sujuvaks rakendumiseks on ette nähtud aastane üleminekuperiood praegu kehtivatelt kauplemislubadelt registreeringule. Sel perioodil on lubatud tegutseda kehtivate kauplemislubade alusel, mida käsitletakse registreeringuna.

Hetkel kuum