Gea Velthut-Sokka • 8. aprill 2004 kell 9:36

Riigikohus: maksuameti otsus ABTG käibemaksu kinni pidada oli õiguspärane

Riigikohus ei võtnud menetlusse Adonis Baltic Timberi kaebust maksuameti vastu.

Riigikohus otsustas eile mitte võtta menetlusse AS Adonis Baltic Timber Group (ABTG) kassatsioonikaebust Tallinna ringkonnakohtu 8. jaanuari otsusele, mis tunnistas maksuameti tegevuse ettevõtte enammakstud käibemaksu kinnipidamisel põhjendatuks ja õiguspäraseks, teatas Maksuamet oma pressiteates.

Tallinna ringkonnakohus nõustus jaanuaris tehtud otsuses maksuameti 2001. aasta otsustega, millega peatati ABTG-le sama aasta jaanuari ja veebruari käibedeklaratsioonide põhjal kokku 5,5 miljonit krooni enammakstud käibemaksu tagastamine, kuna maksuhaldur oli tuvastanud sellise maksuõiguserikkumise tunnused, millest järelduks, et enammakstud maksusumma tagastamise taotlus oleks ebaõige.

Riigikohtus on sama haldusasi juba teist korda. Nimelt otsustas riigikohus 5. mail 2003 saata asi uueks arutamiseks ringkonnakohtule, kuna kohtuotsuse tegemiseks oli vaja välja selgitada mitmed olulised asjaolud ning tõlgendada õigesti maksukorralduse seaduse sätteid.

Haldusasja uue läbivaatamise käigus Tallinna Ringkonnakohtus kõrvaldas Maksu- ja Tolliamet esinenud puudused, esitades kohtule konkreetsed andmed, mis viitasid maksuõigusrikkumise tunnustele ABTG tegevuses. Sellest tulenevalt leidis ringkonnakohus 8. jaanuaril, et maksuhalduri tegevus enammakstud käibemaksu peatamisel oli õiguspärane ehk seaduslik ja põhjendatud.

Peamiseks käibemaksu mittetagastamise põhjuseks oli ringkonnakohtu otsuse põhjal asjaolu, et ABTG ei olnud maksuhaldurile esitatud dokumentides märgitud paljudelt äriühingutelt tegelikult kasvava metsa raieõigust ostnud ega metsa ülestöötamise ja transporditeenust kätte saanud. Samuti nõustus kohus maksuameti seisukohaga, et ABTG dokumentides raieõiguse võõrandamise ajal paljude kinnistute omanikuna esinevad isikud ei langenud kokku kinnistusraamatu andmetega kinnistu selleaegsete omanike kohta ning on avastatud võltsimise tunnustega kinnistamisotsuseid.

Kohus leidis, et ABTG dokumentides metsa omanikena näidatud isikud ei ole ABTG-l olevaid kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepinguid sõlminud ega kinnistu kohta näidatud metsateatisi esitanud. Peaaegu kõikide kinnistute osas ei langenud keskkonnateenistuste andmed esitatud metsateatiste ja raieõiguse ning metsamaterjali võõrandamise teatiste kohta kokku ABTG näidatud andmetega metsateatiste kohta.

Hetkel kuum