15. aprill 2004 kell 7:13

Börsiülevaade: TeliaSonera pakkumine Eesti Telekomi aktsionäridele kukkus läbi

TeliaSonera pakkumine Eesti Telekomi aktsionäridele kukkus läbi juhul, kui Eesti riik ei võta pakkumist vastu.

Eesti Vabariigi rahandusministri Taavi Veskimäe eile õhtul väljendatud seisukoha alusel Eesti riik enda omanduses olevaid aktsiad pakkumise hinnaga ei müü. Eesti riigile kuulub 27,23 protsenti aktsiatest. Kui Eesti riik ei müü enda omanduses olevaid väärtpabereid, siis maksimaalne võimalik aktsiate protsenti, mis kõigi teiste aktsionäride teoreetilise pakkumine aktsepteerimise korral TeliaSoneral saada on võimalik, ulatub 72,77 protsendini.

TeliaSonerale on pakkumine tingimuslik, kui TeliaSonera saab vähemalt 85 protsenti aktsiate omanikuks. Ilma riigi osaluseta pole see võimalik.

Sellest tulenevalt pole aktsionäridel rohkem mõtet seda pakkumist vaadata, selle võib maha kanda. Küll aga peaksid spekulandid, kelle ainsaks Eesti Telekomi aktsia omandamise eesmärgiks oli spekuleerimine, et TeliaSonera maksab heldet preemiat turuhinnast oluliselt kõrgema preemia näol, kaaluma aktsiate müüki. Situatsioon on mõnevõrra muutnud. TeliaSonera üritas kasutada oodatust suuremat dividendi relvana aktsia hinna madalamale surumisel. Kui võtta turuhinnaks viimane sulgemishind, mis oli Tallinna börsil viimaseks kõigi turuosaliste konsensuseks aktsia hinna osas, siis tegi TeliaSonera aktsionäridele pakkumise allapoole turuhinda, soovides ise saada aktsionäridelt preemiat selle eest, et ta omandaks aktsiad.

TeliaSonera kirjutas, et pakkumine kujutab endast 12,3 protsendist preemiat üle 12 kuu kogusega kaalutud Eesti Telekomi aktsia hinna. Samas toob Eesti Vabariigi Rahandusministri määruse Ülevõtmispakkumisreeglid (asub aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=134484 ) paragrahv kaks ära viis ülevõtmispakkumise hinna arvutamise metoodikat. 12 kuu kaalutud keskmist hinda vastavalt ülevõtmisreeglitele pakkumishinna arvutamise aluseks võtta ei saa.

Lugedes pakkumist, on seal selgelt kirjas, et TeliaSonera ei tõsta pakkumise hinda. Tekst lubab aga tõlgendust, et mõeldud on seda, et antud konkreetse pakkumise hinda ei tõsteta. See aga ei takista teoreetiliselt TeliaSoneral teha tulevikus huvi korral mõne teistsuguse hinnaga pakkumist.

Eile langes Londonis Eesti Telekomi aktsia hind pärast pakkumise tegemist 4,31 protsenti, 9,25 dollarile. Tänahommikust dollarikurssi arvestades teeb see aktsia hinnaks 121,18 krooni.

Hetkel kuum