16. aprill 2004 kell 14:53

Seadus nõuab kaupmeeste elektroonilist registreerimist

Eile jõustunud kaubandustegevuse seadus nõuab kaubandusega tegelevate ettevõtete registreerimist elektroonilises majandustegevuse registris.

Registreerima peavad end ka hulgikaupmehed ja toodangut hulgi müüvad tootjad. Muutunud on tänavakaubanduse mõiste.

Senine erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register (RETTER) kujundati alates 15. aprillist ümber ühtseks majandustegevuse registriks (MTR). RETTERis olevad andmed loetakse majandustegevuse registri andmeteks. Uus register on avalik ning kõigile kättesaadav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi MTRi <#veebilehel=http://www.mkm.ee/mtr>.

Olulise uuendusena laieneb registreerimiskohustus hulgikaubandusega tegelevatele ettevõtjatele. Siia alla kuuluvad ka enamik tootjaid, kes hulgimüügi korras oma tooteid müüvad.

Enne kaubandustegevuse seaduse jõustumist hulgikaubandusega tegelenud ettevõtjal on lubatud ilma registreerimata tegutseda kuni käesoleva aasta 15. septembrini. Kui ettevõtja soovib alates 15. aprillist alustada kauplemist, peab ta end eelnevalt MTRis registreerima. Taotluste vormid on üleval MTRi veebilehel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovitab kõigil ettevõtjatel vaadata üle oma tegevusalad ning juhul kui nende hulka kuulub ka hulgikaubandus, jaekaubandus, toitlustamine, teenindus või kaubanduse korraldamine, esitada nõuetekohane registreeringutaotlus majandustegevuse registrile.

Kaubandustegevuse seadus ühtlustab turu- ja tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise põhimõtteid. Kaupa võib müüa ja teenust osutada vaid kaubanduse korraldaja valduses oleva müügikoha kaudu. Müügiõigust tõendab kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet. Muudatus lihtsustab avalikel üritustel kauplemist ning paneb senisest suuremad kohustused üritusel kaubandustegevust korraldavale ettevõtjale.

Avalikul üritusel alkohoolsete jookide, tubaka- või väärismetalltoodete müümiseks ei piisa samas üksnes kaubanduse korraldaja väljastatud müügipiletist. Kaupleja peab ikkagi end registreerima vastavates tegevusvaldkondades MTRis.

Kuni 15. aprillini kauplemisloaga kaupa müünud kioskid ei kuulu enam tänavakaubanduse alla. Kiosk on uue seaduse kohaselt kaubandusettevõte, millele tuleb taotleda registreeringut majandustegevuse registris. Vältimaks olukorda, et tänavakaubanduse mõiste alt väljunud kioskitesse tuleb taas müügile alkohol, on parandatud ka alkoholiseadust.

Seaduse sujuva rakendamise tagab aastane üleminekuperiood praegu kehtivatelt kauplemislubadelt elektroonilisele registreeringule. Sel perioodil tohib tegutseda kehtivate kauplemislubade alusel. Enne 15. aprilli 2004 väljastatud tähtajaline kauplemisluba kehtib kauplemisloale märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini. Ka tähtajatu kauplemisluba on jõus kuni järgmise aasta 15. aprillini, juhul kui sellele märgitud andmed ei muutu.

Hetkel kuum