Peeter Raidla • 19. aprill 2004 kell 12:36

Maksu- ja tolliameti tegi I kvartalis 645 kontrolli ja 4249 piiriläbivaatust

Maksu- ja tolliamet avaldas oma kontrolli ja uurimise I kvartali ülevaate.

Maksu- ja Tolliamet viis 2004. aasta I kvartali jooksul läbi 645 maksukohustuslaste kontrolli ja 4249 läbivaatust piiril ning saatis kohtusse 53 kuritegudes süüdistatavat isikut.

Kolme kuu jooksul läbiviidud 645 üld- ja üksikjuhtumite kontrollist lõppesid 37,4 protsenti deklaratsiooni parandamistega ja maksukohustuslastele maksude juurdemääramisega. Kontrollimiste tulemusel määrati makse juurde kokku summas 62,8 miljonit krooni ning deklaratsioonide parandusi tehti kokku summas 5,3 miljonit krooni. Maksuotsuste ja korralduste alusel laekus riigieelarvesse kolme kuuga 25,1 miljonit krooni.

Piirkondlike maksukeskuste poolt viidi läbi 18 ümbrikupalga reidi, millest vaid kaks lõppes tulemuseta ja kaks reidiobjekti on veel analüüsimisel. Kokku algatati ümbrikupalga reidide põhjal viis väärteomenetlust ja üheksa kontrolli, millest on lõpetatud viis kontrolli. 2004. aasta I kvartalis määrati nii ümbrikupalga reidide põhjal täiendavaid makse 4,2 miljonit krooni. Lisaks määrati ümbrikupalgamaksjaile esimese kvartali jooksul kokku 43 800 krooni trahve.

Tollikontrollijad viisid aasta esimese kolme kuu jooksul piiril läbi 4249 läbivaatust. Piirikontrolli tabavus on aastaga kahekordistunud ning moodustab 8,5 protsenti. Avastuste põhjal tehti kvartali jooksul tollieeskirjade rikkujatele väärteoasjades 560 otsust.

Piiril avastatud rikkumistest suurema osa moodustavad erinevate sõidukite konstruktsioonidest leitud deklareerimata väiksemad alkoholi ja sigarettide kogused. Salasigarette avastas toll kolme kuu jooksul 4,9 miljonit ning salaalkoholi (teisaldatuna absoluutalkoholiks) 40,98 tuhat liitrit. Salasigarettide ja -alkoholi avastamisega hoidsid tolliametnikud ära 9,59 miljoni maksukrooni suuruse kahju tekitamise riigile.

Kolme kuu jooksul avastasid tollitöötajad 10 narkootilise aine salakaubaveo juhtumit. Peamisteks narkootiliste ainete salakaubaveo juhtumite avastamiste kohtadeks olid postisaadetised, lennujaam, Tallinna Vanasadam ja Ikla tollipunkt. Populaarsemaks on saanud narkootiliste ainete tellimine posti teel välismaalt interneti kaudu. Loodetakse, et väikeseid koguseid ei suudeta postipakkidest avastada ning et karistused on rikkumiste tuvastamisel minimaalsed.

Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa (võlts- ja piraatkaup) peeti I kvartali jooksul kinni 94 072 ühikut.

Kütuseaktsiisi laekumise tagamiseks viisid tolliametnikud koostöös politseiga teedel läbi 2353 kontrolli ennetamaks erimärgistatud kütuse kasutamist maanteesõidukeis. Kütuse väärkasutamise tase on eeltoodud kontrollide tulemusel langenud kolmele protsendile kontrollitud sõidukeist.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonnas oli kvartali lõpu seisuga menetluses 133 kriminaalasja, milles on uurimise alla 590,7 miljoni krooni suurune riigile tekitatud kahju.

Lõpule viidi kolme kuu jooksul 39 kriminaalasja 53 süüdistatava ja 78 kuriteoepisoodiga.Kindlakstehtud kahju prokuratuuri saadetud asjades moodustab 27,4 miljonit krooni. Neli prokuratuuri saadetud kriminaalasja on seotud tulumaksuseaduse rikkumisega, seitse käibemaksuseaduse rikkumisega, kolm narkokuritegude ja 26 salakaubaveoga.

Hetkel kuum