Riigikohus: 2002. aasta riigieelarve ei olnud vastuolus põhiseadusega

20. aprill 2004, 11:45

Riigikohtu üldkogu ei tunnistanud Avanduse vallavalitsuse kaebust menetledes põhiseadusevastaseks seaduse '2002. aasta riigieelarve' § 2.

Avanduse Vallavalitsus vaidlustas halduskohtus talle toimetulekutoetuse määramise, kuna vallale eraldati 2002. aastaks riigieelarvest 1,3 miljonit krooni vähem, kui kolmel eelneval eelarveaastal. Kohtud jätsid vallavalitsuse kaebuse rahuldamata.

Kaebus oli tingitud sellest, et Vabariigi Valitsus võttis §-s 2 sätestatud toetusfondi arvutamise valemi alusel Avanduse vallale makstava toetuse arvutamisel arvesse 2,28 miljoni kroonise erakorralise tulu, mis laekus tulumaksuna 2001. aastal ühe vallaelaniku väärtpaberite müügitehingult.
Vallavalitsus leidis, et see säte rikub valla Põhiseaduse §-st 154 tulenevat õigust piisavatele rahalistele vahenditele ning on vastuolus Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga. Toetusfondi jagamisel oleks vallavalitsuse arvates tulnud lähtuda kohalikele omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu 2000. ja 2001. a tegelike laekumiste keskmisest ja mitte arvestada ühekordseid erakorralisi laekumisi.

Kohtumenetluse käigus ei nimetanud vallavalitsus ühtegi seadusest tulenevat ülesannet, mis oleks vallal jäänud 2002. aastal rahapuudusel täitmata. Seda ei ole tuvastanud ka alama astme kohtud. Avanduse vald ei ole väitnud, et pärast neid laekumisi oleks tal siiski mõni ülesanne täitmata jäänud. 2002. aastal sai vald riigilt raha juurde Vabariigi Valitsuse reservist 200 000 krooni ning lisaeelarvest 500 000 krooni. Riigikohus leidis, et kuna vallal pole oma ülesannete täitmisel rahast puudu tulnud, siis on alusetu väide, et vaidlustatud säte rikkus valla õigust saada riigilt piisavaid rahalisi vahendeid.

Kuna seaduse '2002. aasta riigieelarve' § 2 ei rikkunud Avanduse valla õigust piisavatele rahalistele vahenditele, siis ei tunnistanud Riigikohus seda põhiseadusevastaseks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing