Valitsuskabinet kiitis heaks infopoliitika põhialused aastateks 2004 - 2006

21. aprill 2004, 12:35

Eilsel valitsuskabineti istungil heaks kiidetud dokument kajastab prioriteete ja põhimõtteid, millest riik infopoliitika teostamisel lähtub.

Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006 on riigi üldisi IT ja infoühiskonna prioriteetseid valdkondi kirjeldav dokument, mille alusel luuakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostöös kõigi ministeeriumitega iga-aastane infopoliitika tegevuskava. See näeb eelkõige ette E-teenuste juurutamist terves avalikus sektoris, kindlustades seda samaaegselt kogu ühiskonda hõlmava teavitus- ja koolitustööga.

Valitsuskabinetis toonitati vajadust riigisektori infotehnoloogilise kompetentsi ja algatatud projektide kaardistamiseks ministeeriumite haldusalade vahel kuna väga palju tööd on juba riigis tehtud ning oluline on neid komponente taaskasutada, mitte üha uuesti luua. Oluline on ka algatatud projektide omavaheline haakumine.

Riigi IT ja infoühiskonna valdkondade eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen rõhutas keskse infotehnoloogia projektide koordineerimise tähtsust, kuna e-riigi loomisel fookuse kaotamine toob kaasa suuri rahalisi ja ajalisi kulutusi.

Valitsuskabinet otsustas, et 2005. aasta tegevuskava esitatakse 20. maiks. Infopoliitika tegevuskavas 2005. aastaks fikseeritakse ka prioriteetsed projektid nii e-riigi arendamise kui inimkapitali ja infoühiskonna arendamise valdkonnas.

Infopoliitika täpsem tegevuskava kinnitatakse valitsuskabineti istungil. Erinevate tegevusvaldkondade lõikes on toodud kavandatavad tegevused ning määratud vastutajad projektide ellu viimiseks.

Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006 uuendavad ja täiendavad Riigikogu poolt 13. mail 1998. aastal vastuvõetud infopoliitika põhialuseid.

Infopoliitika põhialused aastateks 2004-2006 on leitavad <#aadressil=http://www.riso.ee/et/>

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing