Ohtlik töökeskkond tõi kahju pool miljardit

Priit Siitan 28. aprill 2004, 00:00

Eelmisel aaastal hukkus 32, sai vigastada 3254 ja invaliidistus 101 töötajat ning seda kõike töökeskkonna ohtude tagajärjel. Inimelu tähenduses on kannatused suured, samal ajal kui suutmatuse tõttu kindlustada töötervishoid ja -ohutus võivad majanduslikud kulutused osutuda niivõrd suureks, et pärsivad riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu püüdlusi. Ohtlik töökeskkond tõi 2003. a nii otseste kui kaudsete kulude näol ühiskonnale kahju ligi pool miljardit krooni.

Tööõnnetuste statistika ja analüüs näitab, et konkreetse ennetava tegevuse rakendamisel oleks nii mõnigi õnnetus jäänud toimumata. Praegu meil rakendatav tööohutuse ja töötervishoiu ideoloogia on suunatud tööandja poolt rakendatavatele ennetusabinõudele: töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine (riskianalüüs), nende suuruse, toimeulatuse määramine ja vähendamine. Kahjuks 2003. aastal koguni 36% tööinspektorite poolt kontrollitud ettevõtetest ei tundnud mingit huvi töökeskkonna ohutegurite vastu.

Soome viimaste aastakümnete tööõnnetuste arvu vähenemine näitab ennetavate abinõude rakendamise tõhusust.

2003. a tööõnnetustes hukkunutest olid pooled vanuses 35-49 aastat, seega parimas töömeheeas. Vanuseliselt kõige rohkem said tööõnnetustes vigastada 21aastased töötajad. Põhjuseks on vähesed töökogemused, reaalsete ohtude alahindamine ja kehv tööohutusalane väljaõpe. Tööandja üks põhikohustusi on ka töötajatele selgitada töökeskkonnas varitsevaid ohte ja nende vältimist.

Tingimata peavad ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd tööandja ja töötajad. Esimesed täidavad neile seadustega pandud kohustusi ja teised realiseerivad õigust töötada ohutus töökeskkonnas. Tööinspektsiooni hinnangul on töökeskkond ettevõtetes aastatega paranenud, küll mitte nii kiiresti, kui oleksime soovinud. Töökeskkonna paranemisele on kaasa aidanud ka liitumine ELiga: tööandjate soov olla konkurentsivõimeline teiste riikidega.

28. aprillil tähistatakse ülemaailmselt tööohutuspäeva. Tallinnas korraldame sel puhul Tammsaare pargis kõnekoosoleku.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 14:23
Otsi:

Ava täpsem otsing