Uuring: Eesti pensionäride osakaal ületab märgatavalt EL keskmist näitajat

03. mai 2004, 12:12

Pensionisüsteemide uuringu kohaselt ületab Eesti pensionäride osakaal oluliselt EL vastavat keskmist näitajat.

Töötava elanikkonna ja pensionäride vaheline suhtarv on kahekümne viies Euroopa Liidu riigis väga erinev. Protsentuaalselt on pensionäride osakaal madalaim (22,3%) Luksemburgis ja kõrgeim Slovakkias (62,8 %), selgus Aon Consulting?u poolt läbi viidud uuringust. Eestis on pensionäride osakaal 54% ja see ületab märgavalt Euroopa Liidu liikmesriikide keskmist näitajat, mis on 45%.

Riigipension on ühtne nähtus igas Euroopa Liitu kuuluvas riigis. Sisuliselt on pensioniskeemid riigiti väga erinevad, kuid ühtne joon on, et riik ei loo pensionireserve, vaid pensionide väljamaksmist finantseerib töötav osa ühiskonnast. Niikaua kui pensionäride ja töötavate inimeste vaheline suhtarv on stabiilne, töötab see süsteem hästi. Kui aga pensionäride arv tõuseb ja töötavate inimeste arv väheneb, tõusevad ka riigi pensionikulud. Pensionikulusid täiendavalt mõjutavateks faktoriteks on muidugi ka pensioniiga ja riigis hetkel valitsev töötuse määr.

Aon Consulting?u poolt läbiviidud uuringu tulemused näitavad pensionisüsteemide olukorra EL erinevusi riikide vahel. Näiteks pensioniiga varieerub 55 eluaastalt 65-ni ning mõned riigid omavad eraldi regulatsioone meeste ja naiste pensioniea suhtes. Näiteks Slovakkias on naistel õigus pensionile juba 55 aastaselt. Riikides valitsev töötuse määr varieerub 2%-lt (Luksemburg) 25%-ni (Poola). Mida rohkem on aga töötuid, seda vähem on inimesi, kes suudavad ja peavad üleval pidama riigi pensioniealisi.

Uuring toob välja kõigi EL riikidele suhtarvud, mis näitavad pensionäride ja töötavate inimeste arvu vahekorda. Riikide vahel on siin väga suured erinevused - 63%-ga juhib Slovakkia, kus ühiskonnal on pensioni rahastajana suurim koormus, mis ületab näiteks peaaegu kolm korda vastavat numbrit Luksemburgis.

Pensionäride arv on püsivalt tõusev tänu vananevatele ühiskondadele, samas sündide arv langeb, tulenevalt töötavate inimeste arvu vähenemisest. Tekib küsimus, kas nooremad generatsioonid on üldse edaspidi valmis katma üha rohkem vananeva ühiskonna pensionikulusid. Aon Consulting on seisukohal, et heaoluriikide ülalpidamine on paljude ühiskondade jaoks muutumas lubamatult kulukaks. Pikemas perspektiivis tuleb hakata kasutada valulikke meetmeid, et vähendada riigipensionite taset ja sellega seotud kulusid.

Selline arengustsenaarium on risti vastupidine paljude inimeste sooviga lõpetada töötamine varem ning hakata seejuures saama adekvaatset pensionit.

Ettevõtte teatel on Aon Consulting maailma suuruselt kolmas töötajate soodustusskeemide konsultatsioonifirma, mis tegutseb ligi 100 riigis. Aon Consulting nõustab inimesi nende pensioniskeemide ja muude isikukindlustuse liikidega seonduvate kindlustuskatete kujundamisel ja kindlustusandjate leidmisel. Aon Consulting on osa Aon Corporationist (www.aon.com), mis on globaalse turu juhtiv riskikonsultant, kindlustus- ja edasikindlustusmaakler, inimressursi ja selle juhtimise konsultant. Aon Corp. on noteeritud New Yorki börsil.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing