Pärast auditit kahanes Estiko eelmise aasta kasum

Auditeerimise tulemusena kahanes Estiko eelmise majandusaasta puhaskasum 900 000 krooni võrra.

Eelmisel aastal teenis firma kokku 14,2 miljonit krooni puhaskasumit, võrreldes 2002. aasta 6,1 miljoni kroonise kahjumiga. 20. veebruaril teatas firma börsile, et Estiko 2003. aasta auditeerimata puhaskasum oli 15,1 miljonit krooni.

Estiko eelmise majandusaasta konsolideeritud käive oli 200,1 miljonit krooni, mida on 13,5% enam kui 2002. majandusaastal.

30. aprillil lõppenud audiitorkontrolli tulemusena korrigeeriti 2003. aasta esialgselt avalikustatud majandustulemusi alljärgnevalt: 2004. aastal realiseeriti tootmismasin, mille netomüügihind oli väiksem kui põhivara bilansiline jääkmaksumus. Allahindluse tagajärjel vara bilansilise väärtuse vähenemine summas üks miljon krooni on kajastatud kasumiaruandes põhivara allhindluse kahjumina.

Aruandeperioodil arvestati kontsernis töötasudeks kokku 30,5 miljonit krooni, sealhulgas emaettevõttes 2,6 miljonit krooni. Keskmine töötajate arv kontsernis oli 219, ASis Estiko töötas töölepingu alusel aastal 2003 keskmiselt 4 inimest.

AS Estiko juhatuse liikmele maksti tasu kokku 0,5 miljonit krooni. Estiko nõukogus on 3 liiget, nõukogu liikmete maksti tasu kokku 0,9 miljonit krooni.

Hetkel kuum