Avarii liikluskindlustuseta toob kaasa kuuekordse kindlustusmakse

Tõnu Tramm 21. mai 2004, 00:00

Liikluskindlustuse fondi asemele loodaval Garantiifondil on õigus kasseerida kindlustamata auto omanikult sisse kolmekordne makse perioodi eest, mil auto oli liikluskindlustusega katmata, kuid osales sellest hoolimata liikluses. Kui seesama auto teeb aga avarii ja tekitab liikluskahju, võib Garantiifond sundkorras kasseerida autoomanikult sisse koguni kuuekordse kindlustusmakse hinna, selgitas OÜ Inglist & Ko Õigusbüroo juht Aare-Matti Inglist. Garantiifond on Eesti Liikluskindlustuse Fondi õigusjärglane, mille praegused Eesti Liikluskindlustuse Fondi liikmed asutavad hiljemalt 2005. aasta 1. maiks.

Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga muudeti ja täiendati Inglisti sõnul liikluskindlustusseadust üsna mitmes lõigus. Üks olulisem ja üldsusele enam teadaolev muudatus on see, et liikluskindlustus kehtib nüüd kogu Euroopa Liidu piirides ning tavalepingu kindlustusvõtjale rohelise kaardi väljastamise eest lisaraha ei küsita. Tavalepingu alusel hüvitatakse Eestis, liikmesriigis ja lepinguriigis tekitatud liikluskahju. Juhul, kui poliisile on tehtud vastav märge, laieneb kindlustus ka teistesse riikidesse. Piiripunktides liikmesriigist ja lepinguriigist väljuvatel või sealt tulevatel sõidukitel poliiside olemasolu enam ei kontrollita.

Märksa vähem on aga räägitud loodavast Garantiifondist, mis hakkab täitma liikluskahjus kannatanu suhtes kindlustusandja kohustusi näiteks juhul, kui tekitatakse isiku- või varakahju tundmatuks jäänud sõidukiga (v.a mootorsõidukile endale või selle haagisele tekitatud kahju) või põhjustatakse kindlustusjuhtum sõidukiga, millel pole kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtivat liikluskindlustuslepingut.

Kahju tekitanud lepinguta sõiduki omanikult on Garantiifondil Inglisti sõnul võimalus aja eest, mille jooksul lepingu sõlmimise kohustust rikuti, sisse nõuda kuuekordne kindlustusmakse või sõiduki valdajalt tagasi nõuda kahju hüvitamise ja kahjukäsitlusega kaasnenud kulud. Kõrgendatud kindlustusmakse tariifid kinnitab Garantiifond, kindlustusmakse arvutamise aluseks on kindlustusmakse määrad, mis ei ületa tavalepingu poliiside keskmist kindlustusmakset. Kõrgendatud kindlustusmaksete sissenõudmisel kohaldatakse sundtäitmist Garantiifondi avalduse alusel koos ametlikult kinnitatud väljavõttega Garantiifondi andmebaasist.

Kogu ülejäänud liikluskindlustuse hinnakujundus on aga läinud liikluskindlustuse fondilt üle seltsidele, mis nüüd ise vastavalt tegelikele vajadustele ja erinevatele riskigruppidele määravad kindlusmakse hinna. Teenusehindade tõus ja üleüldine hinnatõus ei jäta sestap puutumata ka liikluskindlustust.

Optimal Kindlustusagentuuri tegevdirektori Tarmo Hillepi sõnul on hinnatõus väldanud juba pikemat aega ning seltsid korrigeerivad hindu vähehaaval, aga pidevalt. ?Igal nädalal võib näha mõne seltsi hindade parandust. Siiani on hinnad küll liikunud ülesmäge ja üheks põhjuseks on kindlasti kindlustuskaitse ulatuse suurenemine,? lausus Hillep.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 14:28
Otsi:

Ava täpsem otsing